म्मं म्मं

गुरगुट्या भातु....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 16 June, 2014 - 23:17

गुरगुट्या भातु....

गर्रम गर्रम
गुरगुट्या भातु
त्यावर थोडी
आमटीऽ ओतू

लोणकढं तूप
पहा तुम्चं रुप

लोणच्याचा खार
जिभलुला धार

खातंय कोण मुटुमुटु
पाऽर सगळं चाटु पुसु

डोळे आता मिटुमिटु
खेळु नंतर लुटुपुटु ....

म्मं म्मं, म्मं म्मं

Submitted by पुरंदरे शशांक on 22 February, 2013 - 23:33

दोनदा कशी काय प्रकाशित झालीये ??? कृपया याच शीर्षकाखालील दुसरी कविता पहा.

शब्दखुणा: 

म्मं म्मं, म्मं म्मं

Submitted by पुरंदरे शशांक on 22 February, 2013 - 23:32

म्मं म्मं, म्मं म्मं

वरण-भाताची शिट्टी झाली
बाळाची कळी खुलली खुलली

फोडणी खमंग तडतडली
आणा आणा सोनूची ताटली

आमटी-भात तुपाची धार
मधून आंबट टमाटु सार

चिऊचे घास काऊचे घास
म्मं म्मं होईल खासम खास

पापा थोडा घुटुक घुटुक
चूळ भरा खुळुक खुळुक

एक येता ढेकर मस्त
ढाराढुर्र गुडुप सुस्त....

hugry.JPG

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - म्मं म्मं