थुळु थुळु पापा

थुळु थुळु पापा

Submitted by पुरंदरे शशांक on 25 August, 2014 - 01:31

थुळु थुळु पापा

चला चला चला आंबो करायाला
थुळु थुळु पापा बाळ खुदकला

थपा थपा थपा पापा खेळायाला
फुगे छोटे मोठे चला धरायाला

उन उन पापा कसा आवडला
खेळतच र्‍हावे वाटे माझ्या बाळा

भुडुश्शा आवडे माझ्या सोनुल्याला
पण नको वाटे डोके ओले त्याला

पापण्या या हळू मिटू का लागल्या
चला गुडुप्गाई आता करायाला ...

Subscribe to RSS - थुळु थुळु पापा