रंग

रंग

Submitted by rupeshtalaskar on 24 July, 2013 - 15:11

रंग

रंग माखले मातीने…. माती रंगाचीच होती.
रंगाविना दुनियाची कहाणीच और होती….

रंग होते म्हणूनं कोणी, केली नाही प्रीत प्यारी.....
पण रंगाविना कशी कोणी त्यात उडी मारी.

रंग नाचे, रंग साचे, कधी दरी डोंगराचे . .
ओल्या ओल्या मातीतील सुक्या सुक्या पावसाचे ….

रंगासाठी युद्ध झाली.… रंगाकाठी ती नहांली
रंगामुळे मानवाची प्रित बुद्धाकडे वळाली

रंग अंधारालाही , रंग उजेडालाही….
प्रकाशात सांडलेल्या भय भावनांनाही…

रंग असती फसवे, रंग आहेत की नाही?
रंगाशिवाय याचं उत्तरं कुणा ठाऊकचं नहि ........

विहंग रंग २.......कुदळ्या (Black Ibis)

Submitted by भालचन्द्र on 26 February, 2013 - 11:26

हा एक वैषिष्ठ्यपूर्ण मोठा पक्षी आहे......
चोचीच्या विशिष्ट आकारामुळे याला कुदळ्या असंही एक नाव आहे. याच्या डोक्यावर लाल पागोटं आणि कुशीवर पंखात पांढरा ठिपका असतो. पाणपक्षी असला तरी याला पाणी हवंच असं नाही. माळावर, शेताच्या बांधावर व इतर ठिकाणी दिसू शकतो. मासे, बेडूक, सरडे, किडे हे त्याचं खाद्य. अत्यंत कर्कश अवाजात ओरडतो !!!

IMG_0403 re.JPGIMG_0406 re.JPG

जिगसॉ पझल - रंगांचा खेळ बाय द पेंटर ऑफ लाईट !

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

Thomas Kinkade म्हणजे The Painter of Light हे समीकरण मला जेव्हा मी त्याच्या पेंटिंगवर आधारित पझल सोडवायला घेते तेव्हा नव्याने आणि प्रकर्षानं जाणवतं.

सकाळच्या, संध्याकाळच्या प्रकाशात, दिव्याच्या प्रकाशात हे पझल माझ्यासाठी फार वेगवेगळ्या रंगछटा घेऊन आलं.

विषय: 
प्रकार: 

ये जमी चुप है.. आसमा चुप है

Submitted by rar on 26 April, 2012 - 11:31

वाळवंटातील संध्यारंग

गुलमोहर: 

वाई

Submitted by चाऊ on 8 October, 2011 - 04:43

वाई येथे, गणपतीच्या देवळाकडून टिपलेला सुर्यास्तानंतरचा नजारा..._MG_3420.jpg_MG_3421.jpg

गुलमोहर: 

मनातले

Submitted by जित on 1 August, 2011 - 15:29

सांगावयाचे होते काही
परि शब्द आठवेना
कुंचल्याने यत्न केला
तरि रंग सापडेना
गाण्यात भाव बांधू
ताल-सूर ही जूळेना
हा प्रांत नाही माझा
विसरावे कसे कळेना
------------------------
http://anujit.wordpress.com/

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

आला पावसाळा रंग बदला

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 5 June, 2011 - 13:39

मानवी जीवनात आला पावसाळा म्हटल की डोळ्यासमोर येते ती पावसाळ्याच्या तयारीची धांदल. पावसापासुन संरक्षण करण्यासाठी आपण छत्र्या, कोट, पावसाळी चप्पल, घरांची डागडूगी अशी धांदल चालु होते. पण काही प्राण्यांची पावसाळ्याची चाहुल लागताच स्वसंक्षणासाठी रंग बदलण्याची लगबग दिसते. अर्थात हे रंग बदलण्याची किमया त्यांना नैसर्गिक आहे. आपल्यासारखी त्यांना विकत घ्यावी लागत नाही. त्यातीलच हा एक प्राणी.

उन्हाळ्यात कसातरीच दिसणारा हा सरडा आता पहा कसा रंगित आणि सुंदर दिसतोय.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - रंग