The painter of light

जिगसॉ पझल - रंगांचा खेळ बाय द पेंटर ऑफ लाईट !

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

Thomas Kinkade म्हणजे The Painter of Light हे समीकरण मला जेव्हा मी त्याच्या पेंटिंगवर आधारित पझल सोडवायला घेते तेव्हा नव्याने आणि प्रकर्षानं जाणवतं.

सकाळच्या, संध्याकाळच्या प्रकाशात, दिव्याच्या प्रकाशात हे पझल माझ्यासाठी फार वेगवेगळ्या रंगछटा घेऊन आलं.

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - The painter of light