ध्यान

द्वैताची पेरणी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 3 June, 2019 - 09:36

द्वैताची पेरणी

****:
येतात विचार
जातात विचार
घेऊन आकार
जगताचा ॥

नाती गोती सारी
रंगवी रंगारी
अस्तित्व कुसरी
येवुनिया ॥

आत बाहेरील
जग ना वेगळे
असे एक सरे
क्षण रूप ॥

पदार्थ वाऱ्याचा
गोळा वा पाण्याचा
हाती का यायचा
कधी कोणा ॥

पाहता पाहता
बुडालो शून्यात
कुणी ना कुणात
राहियेले ॥

विक्रांत पाहता
डोळियांचा डोळा
आतलिया खेळा
ओसाडलो॥

दत्ताचिये वाणी
उतरली मनी
द्वैताची पेरणी
करपली ॥

एटलस सायकलीवर योग- यात्रा भाग १३: समारोप

Submitted by मार्गी on 30 June, 2018 - 08:35

एटलस सायकलीवर योग- यात्रा भाग १२: मानवत- परभणी

Submitted by मार्गी on 28 June, 2018 - 06:49

१२: मानवत- परभणी

एटलस सायकलीवर योग- यात्रा भाग ११: मंठा- मानवत

Submitted by मार्गी on 26 June, 2018 - 05:59

११: मंठा- मानवत

एटलस सायकलीवर योग- यात्रा भाग १०: मेहकर- मंठा

Submitted by मार्गी on 19 June, 2018 - 09:37

१०: मेहकर- मंठा

एटलस सायकलीवर योग- यात्रा भाग ९: सिंदखेड राजा- मेहकर

Submitted by मार्गी on 18 June, 2018 - 09:35

एटलस सायकलीवर योग- यात्रा भाग ८: जालना- सिंदखेडराजा

Submitted by मार्गी on 15 June, 2018 - 12:16

एटलस सायकलीवर योग- यात्रा भाग ७: औरंगाबाद- जालना

Submitted by मार्गी on 12 June, 2018 - 06:20

७: औरंगाबाद- जालना

एटलस सायकलीवर योग- यात्रा: भाग ५: अंबड - औरंगाबाद

Submitted by मार्गी on 5 June, 2018 - 14:00

Pages

Subscribe to RSS - ध्यान