दत्त

त्रिगुणातीत

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 28 March, 2021 - 14:19

त्रिगुणातित
********

अकारात दत्त
उकारात दत्त
मकारात दत्त
भरलेला ॥१॥

उत्पत्तीत दत्त
पालनात दत्त
विनाशात दत्त
सर्वव्यापी ॥२॥

असण्यात दत्त
नसण्यात दत्त
त्या परे ही दत्त
अस्तित्वात ॥३॥

प्रकाशात दत्त
अंधारात दत्त
संधीकाली दत्त
सजलेला ॥४॥

भूतकाळी दत्त
भविष्यात दत्त
वर्तमानी दत्त
कालव्याप्त ॥५॥

वैखिरीत दत्त
पश्चंतित दत्त
परेत ही दत्त
मातृकात॥६॥

सत्वात या दत्त
रजात या दत्त
तमात या दत्त
गुणातीत ॥७॥

शब्दखुणा: 

दत्ता दिलीस का ढील

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 27 January, 2020 - 11:05

दत्ता दिलीस का ढील

***************

दत्ता दिलीस का ढील
तुझा बहकला बैल

दूर हिरवी कुरणं
गेला सावज होऊन

उगा उधळे चौखूर
तुझा पडून विसर

मग घेरले वृकांनी
स्थिती झाली दीनवाणी

साद घालतो तुजला
धाव धाव रे कृपाळा

घाल वेसन नाकात
दोर ठेवी रे हातात

तुझी ओढीन रे गाडी
नाही धावणार झाडी

नेक आठवत पथ
दत्त वदत विक्रांत

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 

जणू मूर्तिमंत छळू

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 26 January, 2020 - 04:21

दत्त कृपाळू
***********

दत्त कृपाळू कृपाळू
जणू मूर्तिमंत छळू

दत्त मायाळू मायाळू
लावी ह्रदयासी जाळू

दत्त आधारू आधारू
देतो धक्काची उतारू

दत्त वेल्हाळ वेल्हाळ
जणू उरावरी काळ

दत्त सोयरा सोयरा
गळा बांधतसे दोरा

दत्त विक्रांते सोडला
येत दत्ताने गिळला

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 

दत्त बडवीत होते

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 28 November, 2019 - 10:36

दत्त बडवीत होते

***************

सुटलाच गंध शेवटी

ते झाकले प्रेत होते

उडणे कफन हे तर

केवळ निमित्त होते

का मारतोस चकरा

तिथे कुणीच नव्हते

होणार शेवटी काय

तुजला माहित होते

नेहमीच आड वाटे

फसवे भूत असते

करण्यास वाटमारी

सारे सभ्य जात होते

जग गोजरे दुरून

आत जळत असते

देण्यास मिठी तू जाता

मूर्ख फसगत होते

रे रडसी तू कशाला

झाले ते होणार होते

तू मान मनी सुख की

दत्त बडवीत होते

विक्रांत जग असे का

सांग कधीच नव्हते

ओपून उरात खंजर

शब्दखुणा: 

चाले पोर खेळ

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 23 November, 2019 - 12:55

***********
चाले पोर खेळ
अवघा गोंधळ
श्रीदत्ता सांभाळ
पोराशी या
लबाड नाठाळ
करी चळवळ
हट्टांचे केवळ
मुर्त रुप
म्हटले तो पोर
म्हटले तो थोर
सहजीच चोर
होतो परि
त्याला हवा खावू
सारा गोड गोड
तया साठी धाड
घाली कुठे
देवून थकलो
सांगुन दमलो
कधी रागावलो
व्यर्थ पणे
करी ते सज्ञान
देई काही भान
जगाचे कल्याण
घडो मग
विक्रांत उगाच
करी हळहळ
जर सुत्रधार
अवधुत
© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

शब्दखुणा: 

दत्त ओळख

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 5 November, 2019 - 12:08

दत्त ओळख

********

दत्त भरल्या डोळ्यात
जग अंधारले काळे
मोह सर्पिनीचे मुख़
झाले जहर सांडले .

दत्त स्मरता मनात
तुटे मुद्द्ल पटाचे
पोटी सुखावती लाटा
किती उमाळे हर्षाचे

दत्त ओळख अंधुक
गळा घालतसे मिठी
गंध चाफ्याचा मधूर
झाला शहराची उटी

दत्त वाटेने चालता
काटे पथाने गिळले
माय अंथरी पदर
कैसे सोनुले चालले

स्वप्न सत्यात पहाट
ओली जाहली डोळ्यात
थेंब विक्रांत सांडला
दत्त पदी सुमनात

तुझ्या भेटीला आलो दत्ता

Submitted by पाषाणभेद on 27 September, 2019 - 19:48

तुझ्या भेटीला आलो दत्ता
सत्वरी या आता ||

तुझ्या मंदीराची केली वाट सोपी
नसे काही चिंता, मनी आस मोठी
वाट पाही दर्शनाची, तुम्ही प्रकटा ||

भक्तांची दु:खे करुनीया दूर
दिले जीवनात सुख भरपूर
सर्वांचा वाली तू तूच आमचा त्राता ||

पाहूनिया रुप होईल मनाची शांती
नसे आस कसली, तिच विश्रांती
सखा तूच गुरू तूच तूच होई दाता ||

ब्रम्हा विष्णू महेश तिन लोक शक्ती
तुझ्या ठाई एक झाले, व्यापूनी सृष्टी
रुप दाखवा तुम्ही दारी आलेल्या भक्तां ||

- पाषाणभेद
२८/०९/२०१९

काफीरकी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 25 August, 2019 - 12:59

काफीरकी
********
कासया मी जाउ
आता कुण्या दारी
भार तुजवरी
दत्तात्रया

होवो माझे भले
होवो नच जरी
जातो ना माघारी
येथूनिया

तुझ्या दारी नाही
असे जगी काही
दिसत ते नाही
मज दत्ता

जरी का उपाशी
राहिलो मी इथे
मिळणार कुठे
काही नाही

सरली ही कथा
माझ्या यातनांची
आता कृपा तुझी
खरी ठरो

अन्यथा होईल
जगात नाचक्की
व्यर्थ काफीरकी
केली ऐसी

शब्दखुणा: 

दत्त गीती

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 16 August, 2019 - 13:00

दत्त होय गीती
शब्द अलवार
भक्तीचे भांडार
सुखकारी 1

सजवून काव्य
पुरवी हवाव
मनातले भाव
चितारतो 2

स्वप्नच होवून
जाय जरतारी
साहित्य किनारी
आणी मज 3

लिहणे बोलणे
श्वासाचे चालणे
घडते जगणे
हळूवार 4

विक्रांत दत्ताचा
शब्द्चि जाहला
अभंगी रंगला
नंदमयी 5

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

दत्त धावतो गर्दीत

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 15 August, 2019 - 09:49

दत्त धावतो गर्दीत
दत्त दिसतो वर्दीत
दत्त उगाच गुर्मीत
जाब मागे

दत्त घुसतो डब्यात
दत्त राही लटकत
दत्त चाले ढकलत
दाराकडे

दत्त सिग्नली धावतो
दत्त भिक्षेकरी होतो
दत्त दत्ता धुत्कारतो
गूढ मोठे

दत्त दप्तरी दाखल
दत्त वाहतोय माल
दत्त हप्त्याचा दलाल
रोज ठाम

दत्त दत्ताला ओळखी
दत्त दत्ताला नाकारी
दत्त दत्ताची चाकरी
करू जाणे

दत्त विक्रांत मनात
दत्त व्यापून जगात
दत्त सागर थेंबात
सामावला

Pages

Subscribe to RSS - दत्त