खीर

उपासाच्या शेवयांची खीर

Submitted by किल्ली on 14 November, 2021 - 23:02
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

खीर (शतशब्दकथा)

Submitted by पद्म on 11 September, 2019 - 07:56

उशिर झाला होता. जेवणंसुद्धा उरकत आली होती. आता आलोच होतो; म्हणून जेवायला बसलो!
वाढणार्‍याने सगळं वाढलं, पण बाजुच्या ताटात दिसणारी खीर मला वाढली नव्हती. बाजुच्याने मात्र चाटुन पुसून खीर संपवली होती.

तेवढ्यात त्याने आवाज दिला, "भाऊ, खीर!" ईथे मला एक वाटी मिळाली नव्हती, याला दुसरी वाटी पाहिजे होती.

"खीर संपलीये!"

तो थोडा नाराज झाला. त्याने दुसर्या कुणालातरी आवाज दिला, "दादा, खीर मिळेल का?" कित्ती हावरटपणा!

त्याने अजून तीन चार जणांना कामाला लावलं... शेवटी थोडीशी खीर सापडली. मला तर राग आला त्या हावरटपणाचा...

विषय: 
शब्दखुणा: 

तांदूळादूधाची खीर (कोकणी पद्धत)

Submitted by देवीका on 30 July, 2017 - 02:30
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पुरणाची खीर उर्फ हयग्रीव.

Submitted by नंदिनी on 20 November, 2013 - 06:11
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गव्हाची खीर

Submitted by तृप्ती आवटी on 1 November, 2013 - 14:26
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गव्हाची खीर

Submitted by saakshi on 17 November, 2011 - 05:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ तास
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - खीर