खीर

तांदूळादूधाची खीर (कोकणी पद्धत)

Submitted by देवीका on 30 July, 2017 - 02:30
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पुरणाची खीर उर्फ हयग्रीव.

Submitted by नंदिनी on 20 November, 2013 - 06:11
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

गव्हाची खीर

Submitted by तृप्ती आवटी on 1 November, 2013 - 14:26
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फिरनी

Submitted by नंदिनी on 21 October, 2012 - 07:19
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

गव्हाची खीर

Submitted by saakshi on 17 November, 2011 - 05:17
लागणारा वेळ: 
५ तास
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - खीर