(शतशब्दकथा)

खेळ (शतशब्द कथा)

Submitted by सौ. पूजा नरेगल on 23 September, 2018 - 11:34

एक छोटासा प्रयत्न कथा लिहीण्याचा
*****************************

"संपल सगळं, हा शेवटचा वार असेल ह्याचा. अचूक नेम धरला आहे त्याने.
पळायला वाटच नाही आणि त्राण सुद्धा नाहीत.
त्याच्या निशाण्यावर मी एकटीच नाही, अजून एक जण सुद्धा आहे. एका दगडात दोन पक्षी मारुन 'खेळ' संपवायचा आहे याला."

इतका वेळ इकडून तिकडे पळत होती, ह्या कोपऱ्यातून त्या कोपऱ्यात,
मधल्या रिंगणात सुद्धा जाऊन आली पण तो पाठलाग काही सोडत नव्हता. आता तिच्या समोर होती खोल आणि अंंधःकारमय विहीर.

शब्दखुणा: 

धक्का (शतशब्दकथा)

Submitted by मयुरी चवाथे-शिंदे on 2 July, 2018 - 03:51

धक्का (शतशब्दकथा)

"अरे म्याडम चला लवकर...ट्रेन जाईल.." तो तिला धक्का देतंच गर्दीत दिसेनासा झाला ... पहिला दिवस
"चलो म्याम…….." दुसरा दिवस
"बाजू......Excuse" तिसरा दिवस
असाच पंधरवडा गेला.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - (शतशब्दकथा)