(शतशब्दकथा)

क्रश (शतशब्दकथा)

Submitted by किल्ली on 23 January, 2019 - 05:20

खुप दिवसांनी शशक लिहीलीये, बघा जमलीये का..
सूचनांचे स्वागत आहे
--------------------------------------------------------------------------------------------

छोट्या गावातून शहरात नोकरीला आलेल्या त्याला तिचं राहणीमान एकदम स्टॅंडर्ड वाटत असे. फिक्या तरीही फ्रेश रंगाचे फॉर्मल शर्ट, शक्यतो काळ्या रंगाची ट्राऊजर, गळ्यात नाजुकशी चेन, छोटुकले खड्याचे कानातले, महागातलं मेटल घड्याळ, हाय पोनीमध्ये बांधलेले केस आणि बेली शूज अशा पेहरावात येणाऱ्या त्या स्वप्नसुंदरीची छबी डोळ्यात टिपण्यासाठी तो आतुर होत असे.
जुजबी ओळख असली तरी त्याला ती आवडली होती.

विषय: 

खेळ (शतशब्द कथा)

Submitted by सौ. पूजा नरेगल on 23 September, 2018 - 11:34

एक छोटासा प्रयत्न कथा लिहीण्याचा
*****************************

"संपल सगळं, हा शेवटचा वार असेल ह्याचा. अचूक नेम धरला आहे त्याने.
पळायला वाटच नाही आणि त्राण सुद्धा नाहीत.
त्याच्या निशाण्यावर मी एकटीच नाही, अजून एक जण सुद्धा आहे. एका दगडात दोन पक्षी मारुन 'खेळ' संपवायचा आहे याला."

इतका वेळ इकडून तिकडे पळत होती, ह्या कोपऱ्यातून त्या कोपऱ्यात,
मधल्या रिंगणात सुद्धा जाऊन आली पण तो पाठलाग काही सोडत नव्हता. आता तिच्या समोर होती खोल आणि अंंधःकारमय विहीर.

शब्दखुणा: 

धक्का (शतशब्दकथा)

Submitted by मयुरी चवाथे-शिंदे on 2 July, 2018 - 03:51

धक्का (शतशब्दकथा)

"अरे म्याडम चला लवकर...ट्रेन जाईल.." तो तिला धक्का देतंच गर्दीत दिसेनासा झाला ... पहिला दिवस
"चलो म्याम…….." दुसरा दिवस
"बाजू......Excuse" तिसरा दिवस
असाच पंधरवडा गेला.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - (शतशब्दकथा)