मन

आनंदी मन

Submitted by अजित अन्नछत्रे on 30 September, 2012 - 01:44

चेहऱ्यावरील स्मितहास्य - खरोखरीच, किती सुंदर अभिव्यक्ती आहे ही! तुम्ही अशी माणसे पाहिली आहेत? हो, हो! निश्चितच पाहिली असतील! अशी माणसं कि ज्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमीच स्मितहास्य असते! आजकालच्या धकाधकीच्या आणि जीवघेण्या स्पर्धेच्या जीवनात चेहऱ्यावर एखादे वेळेस उमटणारे हसू हे सुद्धा फार दुर्मिळ झालाय! मग कायमच्या स्मित हास्याची काय बात? पण अशी माणसे समाजात काही वेळेस आढळतात! स्वतःशीच गुणगुणणारी, स्वतःच्याच नादात असणारी, चेहऱ्यावर लोभसवाण हसू बाळगणारी! जणू विधात्याने समाजात पेरलेले देवदूतच!

विषय: 

मन

Submitted by मकरन्द जामकर on 5 May, 2012 - 04:46

मन का सैरभैर ?
दावा माझ्याशी ,
अन,उगाच हाडवैर

गैर न त्यात ,
दिली थोडी ,
त्यासही मुभा ,

नसता उच्छाद ,
अन मांडावा का ,
सवतासुभा ?

बजावले कितीदा ,
लावावी किती,
ती व्यवस्था ?

कटाक्ष एकच
तिचा,अन,
ह्याची ही अवस्था ?

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

माझ्या मना

Submitted by पाषाणभेद on 28 January, 2012 - 09:18

माझ्या मना

माझ्या मना तू माझ्या मना
मला तू तरी समजून घे ना

उगा नको तू प्रश्न विचारू
उत्तर मला माहीत नसेल ना

न ऐकले तुझे अन भेटलो तिला
का भेटलो तेव्हा ते मला कळेना

दुर ती गेली निघूनी सोडून मला
आठवण तिची कधी काढू नको ना

होती का काही तिची मजबूरी?
ती तरी का सांगेल कोणा?

असेल का रे स्थिती तिची अशीच
माहीती का तुला? तू मला सांग ना!

- पाषाणभेद

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

माझी कविता-९: मनपाखरू........

Submitted by डॉ अशोक on 7 September, 2011 - 07:31

या मनाचं सालं काही समजत नाही
जडल कुणावर काही उमगत नाही

लाल हिचे गाल कधी
लांब तिचे केसा कधी
घारे हिचे डोळे कधी
गोरा तिचा रंग कधी

भावल कुणाच काय नेमच नाही
या मनाचं सालं काही समजत नाही

जाईल तिथं घात करील
दिसेल तिला डोळा मारील
ही आली, धड-धड झाली
चाल तिची तुडवून गेली

कुठ काय कधी होइल नेमच नाही
या मनाचं सालं काही समजत नाही

आज पहा हिच्या प्रेमात
उद्या पहा तिच्या नादात
आज म्हणे "ही चांगली"
उद्या म्हणे "तीच बरी"

एकीवर पक्कं कधी बसताच नाही
या मनाचं सालं काही समजत नाही

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मनातले

Submitted by जित on 1 August, 2011 - 15:29

सांगावयाचे होते काही
परि शब्द आठवेना
कुंचल्याने यत्न केला
तरि रंग सापडेना
गाण्यात भाव बांधू
ताल-सूर ही जूळेना
हा प्रांत नाही माझा
विसरावे कसे कळेना
------------------------
http://anujit.wordpress.com/

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मनाचं मंथन

Submitted by स्वप्ना_तुषार on 1 July, 2011 - 00:54

आज पुन्हा आभाळ भरून आलं होतं
असं कित्तीदा तरी होतं..कित्तीदा तरी झालंय आणि होतंच राहलंय ...
का कुणास ठाऊक पण आज मात्र बरसेल असं वाटलं आणि तस्संच झालं ..
बरसून गेलं आणि सारा आसमंत कसा शांत झाला. गुलजारच्या इजाजत मधल्या "त्या" - बरस जायेगी तो अपनेआप थम जायेगी डायलॊगची आज पुन्हा आठवण झाली.
खरतर बरसत आत होतं बाहेर तर फ़क्त पाऊस पडत होता ..!! पण आजचा पाऊस जरा वेगळाच होता..मनातली जळमटं, काजळी धुवून काढणारा! नेहमीसारखा पुन:पुन्हा त्याची वाट पहायला लावणारा उकाडा आज पावसानंतर नव्हता.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

इतर काही गंभीर कविता

Submitted by प्राक्तन on 4 June, 2011 - 03:42

समोर रक्ताचा ओघळ वाहत असताना
त्याला सहन करतो पांढरपेशी माणूस
रक्ताला सरावलेली पावलं
घसरत नाहीत त्यावरून
आणि निर्ढावलेलं मन
बघू शकतं,
दुसरया मनांच्या झालेल्या चिरफाळ्या
थंडपणे

------------------------------------------------------------------------------------

माणसाला स्वप्नांची सवय झाली आहे
सुंदर, सुखी आणि आनंदी
माणसाला वास्तव नाही पचवता येत
कारण ते कटू असतं
वास्तवाच ओंगळ आणि गलिच्छ अस्तित्व
त्याला मान्य नसतं
आणि अशा वास्तवाचं दर्शन झाल्यावर
तो कोलमडून पडतो

------------------------------------------------------------------------------------

इथे मरण महाग आहे

गुलमोहर: 

मी एक अश्वत्थामा

Submitted by प्राक्तन on 4 June, 2011 - 03:34

मी एक अश्वत्थामा

मी एक अश्वत्थामा
वाहतं मन घेऊन फिरणारा
जगाच्या कुठल्याश्या कोपरयात
समदु:खी शोधणारा

मनाच्या भळाळत्या जखमेवर
दवापाणी शोधणारा
आणि सतत गर्दीत असूनही
सलग एकाकी असणा्रा

नाही मी चिरंजीव
पण वाहतं मन आहेच
म्हणूनच ठरलो कदाचित
मी एक अश्वत्थामा

गुलमोहर: 

मन माझं गोगलगाय !

Submitted by मितान on 16 January, 2011 - 16:50

मन माझं गोगलगाय
खुट्टं वाजता शंखात जाय ॥

प्राजक्ताचा दरवळ घेऊन
रांगत पहाटवारा आला
शिंका येतील ! आल्या शिंका !!
नाक हाती शंखात पाय !
मन माझं गोगलगाय । खुट्टं होताच शंखात जाय ॥

खुणावताना हिरव्या वाटा
मनास दिसतो केवळ काटा
काटा टोचेल ! टोचला काटा !!
मान फिरवून शंखात जाय
मन माझं गोगलगाय । खुट्टं होताच शंखात जाय ॥

समोर फुटली लाट अनावर
सरसरून ये नभ धरणीवर
थेंब उडतिल ! कपडे भिजतिल
भिजेल डोकं ! भिजतिल पाय !!
मन माझं गोगलगाय । खुट्टं होता शंखात जाय ॥

घुसुन बसावे शंखी आपुल्या
हळु काढावी बाहेर मान
इकडुन तिकडे सरपटताना
टवकारावे दोन्ही कान

विजा नि लाटा, झुळुक नि वाटा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मन...

Submitted by कमलाकर देसले on 17 August, 2010 - 12:17

मन नाव घनाचे,कधी बरसते खुप
मन उडता कापूर,दरवळणारा धूप...

मन भणंग साधू,तयास नाही गाव
मन फक्त एकटे,विश्वाचा महाराव...

मन चिरंजीव हे,वनवननारा वारा
मन अश्वत्थामा,जयास नाही थारा...


मन बांधविन,बेडीची असते साक्ष
मन मुक्तीविन,मुक्ताचा असतो मोक्ष...

मन शून्यवरती,संख्येचाच आरोप
मन नसते,असतो दोरीवरचा साप...
18522_800px-Rain_ot_ocean_beach.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - मन