मन

Submitted by मकरन्द जामकर on 5 May, 2012 - 04:46

मन का सैरभैर ?
दावा माझ्याशी ,
अन,उगाच हाडवैर

गैर न त्यात ,
दिली थोडी ,
त्यासही मुभा ,

नसता उच्छाद ,
अन मांडावा का ,
सवतासुभा ?

बजावले कितीदा ,
लावावी किती,
ती व्यवस्था ?

कटाक्ष एकच
तिचा,अन,
ह्याची ही अवस्था ?

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: