इतर प्रकार

तिखट कडकणी by Namrata's CookBook : १७

Submitted by Namokar on 4 October, 2019 - 04:10
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

"गोकूळाष्टमी स्पेशल"गोपाळकाला by Namrata's CookBook :१६

Submitted by Namokar on 23 August, 2019 - 02:55
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ज्वारीच्या लाह्या by Namrata's CookBook : १४

Submitted by Namokar on 12 August, 2019 - 08:08
लागणारा वेळ: 
१ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

डाळगंडोरी

Submitted by आनंदनंदिनी on 7 August, 2019 - 06:27
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

झटपट चॉकलेट आप्पे by Namrata's CookBook : ११

Submitted by Namokar on 19 July, 2019 - 08:25
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

सोलपूरची आंध्र (मिरची) भजी by Namrata's CookBook :७

Submitted by Namokar on 5 July, 2019 - 09:52
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

पुणेरी तंदूरी चहा by Namrata's CookBook :५

Submitted by Namokar on 28 June, 2019 - 04:33
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

भोपळ्याची भजी by Namrata's CookBook : ४

Submitted by Namokar on 25 June, 2019 - 02:55
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - इतर प्रकार