इतर प्रकार

चिकन लॉलीपॉप

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 6 March, 2019 - 02:46
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

वरण फळ/ वरण चकोल्या/ डाळ ढोकळी (गुजराती शब्द)

Submitted by shital Pawar on 12 February, 2019 - 00:32
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कस्टर्ड क्रिम बिस्कीट्स

Submitted by Adm on 10 February, 2019 - 02:44
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

चटपटीत कमळ काकडी (चिप्स आणि मसाला क. का )

Submitted by मनिम्याऊ on 20 October, 2018 - 07:02
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

ओव्याच्या (ओरेगानो) पानांची भजी

Submitted by मनिम्याऊ on 20 September, 2018 - 14:18
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

भाजलेल्या भाज्या / बेक्ड व्हेजिटेबल्स / तंदूरी व्हेज पनीर

Submitted by आ.रा.रा. on 10 September, 2018 - 12:08
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

मक्याचा उपमा

Submitted by VB on 5 September, 2018 - 09:45
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

एयर फ्रायर दाल बाटी : स्वातंत्र्यदिन स्पेशल

Submitted by आ.रा.रा. on 15 August, 2018 - 06:12
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

मराठवाडी सकस धपाटे _ दुध्याचे

Submitted by किल्ली on 7 August, 2018 - 08:38
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

#अंबाडीच्या #देठांची #चटणी

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 6 August, 2018 - 08:14
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - इतर प्रकार