इतर प्रकार

पाककृती स्पर्धा-१ - तिरंगी पास्ता - sonalisl

Submitted by sonalisl on 11 September, 2022 - 17:03
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

खाऊगल्ली - आजचा मेनू - (५)

Submitted by mrunali.samad on 11 September, 2022 - 12:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पाककृती स्पर्धा-१ - तिरंगी पदार्थ - सुशी आणि माकी रोल्स - अमितव

Submitted by अमितव on 10 September, 2022 - 22:21
sushi rolls
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पाककृती स्पर्धा क्र २- फलाफल बॉम्ब-साक्षी

Submitted by साक्षी on 9 September, 2022 - 11:52
फलाफल बॉम्ब, प्रोटीन रिच
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पाककृती स्पर्धा २- कडधान्याची कटोरी चाट -अस्मिता.

Submitted by अस्मिता. on 9 September, 2022 - 11:39
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पाककृती स्पर्धा-१ - तिरंगी पदार्थ - क्रंची फेनेल सॅलड - मायबोली आयडी -आ_रती

Submitted by आ_रती on 9 September, 2022 - 11:08
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पाककृती स्पर्धा २: पौष्टिक टोस्ट - मंजूताई

Submitted by मंजूताई on 9 September, 2022 - 02:19
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

पाककृती स्पर्धा-१ - तिरंगी पदार्थ - व्हिएतनामी फ्रेश स्प्रिंग रोल्स - अमितव

Submitted by अमितव on 3 September, 2022 - 15:52
व्हिएतनामी फ्रेश स्प्रिंग रोल्स
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिश्र भाज्यांचा स्ट्यू

Submitted by अश्विनीमामी on 6 July, 2022 - 09:43
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दुधाचे आईस्क्रीम - सॉफ्टी

Submitted by Srd on 2 May, 2022 - 04:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - इतर प्रकार