इतर प्रकार

मूगलेट

Submitted by मीपुणेकर on 23 October, 2020 - 02:53
मूगलेट
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

झुकिनीचे भरित

Submitted by प्राजक्ता on 29 September, 2020 - 17:26
zukiniche bharit
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

ज्वारीच्या भाकरीचा गोपाळकाला

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 14 September, 2020 - 04:44
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

शेगाव कचोरी (मूग डाळीचं सारण)

Submitted by भानुप्रिया on 2 July, 2020 - 01:35
Shegaon kachori
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चवळी / बरबटीचे पकोडे

Submitted by सायु on 1 January, 2020 - 04:18
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तिखट कडकणी by Namrata's CookBook : १७

Submitted by Namokar on 4 October, 2019 - 04:10
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - इतर प्रकार