भाताचे प्रकार

आंबटगोड खिचडी + अक्रोड, द्राक्षांचं रायतं

Submitted by योकु on 24 December, 2019 - 13:08
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मसाले भात + मठ्ठा

Submitted by योकु on 22 July, 2019 - 16:43
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गट्टे पुलाव / गट्टे का चावल

Submitted by सोन्याबापू on 8 July, 2017 - 08:55
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

लाल भोपळ्याचा भात / पुलाव / बिर्याणी.

Submitted by आरती on 27 November, 2016 - 11:06
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पुलाव हरियाली (चटणी भात)

Submitted by टवणे सर on 15 October, 2016 - 15:13
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

वाईल्ड राईस विथ मश्रुम

Submitted by दिनेश. on 19 July, 2016 - 08:25
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - भाताचे प्रकार