भाताचे प्रकार

नट्टी पालक पुलाव

Submitted by मंजूताई on 3 December, 2018 - 16:11
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

गट्टे पुलाव / गट्टे का चावल

Submitted by सोन्याबापू on 8 July, 2017 - 08:55
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

लाल भोपळ्याचा भात / पुलाव / बिर्याणी.

Submitted by आरती on 27 November, 2016 - 11:06
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पुलाव हरियाली (चटणी भात)

Submitted by टवणे सर on 15 October, 2016 - 15:13
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

वाईल्ड राईस विथ मश्रुम

Submitted by दिनेश. on 19 July, 2016 - 08:25
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

व्हेज बिर्याणी (विदाऊट लेयर)

Submitted by Swara@1 on 30 March, 2016 - 05:00
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

सोलेभात

Submitted by टीना on 25 December, 2015 - 07:56
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

प्राॅन दम बिर्याणी

Submitted by डीडी on 13 December, 2015 - 02:43
लागणारा वेळ: 
१ तास

कुर्गी पापुट्टू

Submitted by दिनेश. on 1 November, 2015 - 16:21
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - भाताचे प्रकार