marathi katha

काथ्याकूट: नि...चा धनी (भाग सव्वा आठ)

Submitted by चैतन्य रासकर on 31 December, 2018 - 08:34

काथ्याकूट: च्याव म्याव (भाग साडे सात)

Submitted by चैतन्य रासकर on 22 April, 2018 - 15:24

ईशाचा इशू

Submitted by चैतन्य रासकर on 19 March, 2018 - 15:00

दवंडी:
ही कथा काथ्याकूट सिरीजचा भाग होती, पण काही वाचकांनी सुचवल्याप्रमाणे संबंधित कथा, स्वतंत्र कथा म्हणून पुनः प्रकाशित करत आहे. त्यामुळे कथेचे नाव बदलले आहे. नवीन वाचकांनी या कथेचा जरूर आस्वाद घ्यावा, कथा कशा वाटली ते प्रतिक्रियांद्वारे कळवावे Happy
..............................
"ती माझ्याकडे बघतेय" नीरव मला म्हणाला.
ही तुझी भीती आहे का सहानभुती?
"मी जाऊन बोलू का?" नीरवने मला विचारले

शब्दखुणा: 

काथ्याकूट: हौशी चौकशी (भाग सात)

Submitted by चैतन्य रासकर on 28 February, 2018 - 14:57

काथ्याकूट: नकळत चघळत (भाग सहा)

Submitted by चैतन्य रासकर on 21 January, 2018 - 11:45

उजळणी:
काथ्याकूट: भाग एक---पात्रांची ओळख झाली.
काथ्याकूट: नित्याचं ब्रेकअप (भाग दोन)---नित्याचा बॉयफ्रेंड मॅरीड निघाला.
काथ्याकूट: मोघम अमोघ (भाग तीन)---नित्याचा बॉयफ्रेंड अमोघ निघाला.
काथ्याकूट: इराची तऱ्हा (भाग चार)---नित्याचा बॉयफ्रेंड शरद निघाला.

शब्दखुणा: 

काथ्याकूट: उरातला केर (भाग पाच)

Submitted by चैतन्य रासकर on 16 December, 2017 - 06:59

काथ्याकूट: इराची तऱ्हा (भाग चार)

Submitted by चैतन्य रासकर on 26 November, 2017 - 11:05

काथ्याकूट: भाग एक
काथ्याकूट: नित्याचं ब्रेकअप (भाग दोन)
काथ्याकूट: मोघम अमोघ (भाग तीन)
........................

"कोण शरद?"
"नित्याचा बॉयफ्रेंड.. " इरा मेनूकार्ड बघत म्हणाली.
ही बातमी रिचवायला चार-पाच सेकंड्स गेली, मी नीरवकडे बघितले, तो फेसबुकवर आता शरदला शोधू लागला, नित्याचा नवीन बॉयफ्रेंड प्रकट झाला होता, त्याचं प्रकरण सुरु झालं होतं!!

शब्दखुणा: 

काथ्याकूट: मोघम अमोघ (भाग तीन)

Submitted by चैतन्य रासकर on 2 November, 2017 - 17:00

काथ्याकूट: भाग एक
काथ्याकूट: नित्याचं ब्रेकअप (भाग दोन)
............................

"नित्या अमोघ जानला मेसेज करत होती "
"अमोघ जान? जान का जानकर?"
"जान...तू मेरी जान..त्यातलं जान..." नीरव म्हणाला.

काल संध्याकाळी, आम्ही जेव्हा एकत्र भेटलो, तेव्हा नित्या कोणाला तरी सारखे मेसेजेस करत होती, ती कोणाला मेसेज करत आहे हे नीरवने लांबून, तिच्या नकळत बघितलं, त्याला "अमोघ जान" असं नाव दिसलं, आपल्या नीरवची नजर एवढी जबर होती!

शब्दखुणा: 

काथ्याकूट: नित्याचं ब्रेकअप

Submitted by चैतन्य रासकर on 27 September, 2017 - 13:47

Pages

Subscribe to RSS - marathi katha