kadambari katha

काथ्याकूट: च्याव म्याव (भाग साडे सात)

Submitted by चैतन्य रासकर on 22 April, 2018 - 15:24

काथ्याकूट: हौशी चौकशी (भाग सात)

Submitted by चैतन्य रासकर on 28 February, 2018 - 14:57

काथ्याकूट: नकळत चघळत (भाग सहा)

Submitted by चैतन्य रासकर on 21 January, 2018 - 11:45

उजळणी:
काथ्याकूट: भाग एक---पात्रांची ओळख झाली.
काथ्याकूट: नित्याचं ब्रेकअप (भाग दोन)---नित्याचा बॉयफ्रेंड मॅरीड निघाला.
काथ्याकूट: मोघम अमोघ (भाग तीन)---नित्याचा बॉयफ्रेंड अमोघ निघाला.
काथ्याकूट: इराची तऱ्हा (भाग चार)---नित्याचा बॉयफ्रेंड शरद निघाला.

शब्दखुणा: 

काथ्याकूट: उरातला केर (भाग पाच)

Submitted by चैतन्य रासकर on 16 December, 2017 - 06:59

काथ्याकूट: इराची तऱ्हा (भाग चार)

Submitted by चैतन्य रासकर on 26 November, 2017 - 11:05

काथ्याकूट: भाग एक
काथ्याकूट: नित्याचं ब्रेकअप (भाग दोन)
काथ्याकूट: मोघम अमोघ (भाग तीन)
........................

"कोण शरद?"
"नित्याचा बॉयफ्रेंड.. " इरा मेनूकार्ड बघत म्हणाली.
ही बातमी रिचवायला चार-पाच सेकंड्स गेली, मी नीरवकडे बघितले, तो फेसबुकवर आता शरदला शोधू लागला, नित्याचा नवीन बॉयफ्रेंड प्रकट झाला होता, त्याचं प्रकरण सुरु झालं होतं!!

शब्दखुणा: 

काथ्याकूट: मोघम अमोघ (भाग तीन)

Submitted by चैतन्य रासकर on 2 November, 2017 - 17:00

काथ्याकूट: भाग एक
काथ्याकूट: नित्याचं ब्रेकअप (भाग दोन)
............................

"नित्या अमोघ जानला मेसेज करत होती "
"अमोघ जान? जान का जानकर?"
"जान...तू मेरी जान..त्यातलं जान..." नीरव म्हणाला.

काल संध्याकाळी, आम्ही जेव्हा एकत्र भेटलो, तेव्हा नित्या कोणाला तरी सारखे मेसेजेस करत होती, ती कोणाला मेसेज करत आहे हे नीरवने लांबून, तिच्या नकळत बघितलं, त्याला "अमोघ जान" असं नाव दिसलं, आपल्या नीरवची नजर एवढी जबर होती!

शब्दखुणा: 

तडजोड (कथा)

Submitted by चैतन्य रासकर on 3 July, 2017 - 06:22

"तुला भात रोज पाहिजेच असतो का? एक दिवस नसेल..."

"हो.. माझं त्याशिवाय जेवण होत नाही...."

"मग स्वतः कुकर लाव, करून घे" मी कुकर किचनच्या ओट्यावर आपटत म्हणाले, त्या आवाजाने नितीन दचकला, मी एवढी चिडेल असे त्याला वाटले नव्हते, तो माझ्याकडे बघत होता, त्याच्या डोळ्यात भीती होती, मी उजव्या हाताने कुकरचा दांडा घट्ट पकडला होता, माझे हात रागाने थरथरत होते, श्वास फुलला होता, घामाची धार केसातून, कपाळापर्यंत आली होती.

नितीन माझ्याकडे बघत एक पाऊल मागे सरकला, तसा मी कुकरवरचा हात सैल केला, मी पुढे झुकली गेले, या रागामुळे माझे अवसान गळाले होते, मी ओट्याचा आधार घेतला.

विषय: 
शब्दखुणा: 

मनसोक्त (कथा)

Submitted by चैतन्य रासकर on 7 March, 2017 - 15:40

"घरी पोहचल्यावर मेसेज कर" रेवती ताई मला म्हणाली.

मी हसून होकारार्थी मान डोलावली.

मुलांना कधी असा मेसेज करावा लागतो? का आम्ही मुलीच फक्त घरी पोहचल्यावर एकमेकींना मेसेज करतो? शेवटी आम्हा मुलींनाच एकमेकींची काळजी......

"आणि हो उद्या लवकर ये" रेवती परत म्हणाली.
मी कसे सांगू? मला उद्या इथे नाही यायचे, मला या कामाचा कंटाळा आलाय, मला काहीतरी वेगळ करायचय, हे रेवती ताईला काही सांगता आले नाही.

शब्दखुणा: 

अव्यक्त (कथा)

Submitted by चैतन्य रासकर on 6 February, 2017 - 09:40

"पाच जुनला लग्न आहे.."

केतनचा मेसेज होता, मी तेवढेच वाचू शकले, पुढचा मजकूर मला वाचायचा नव्हता.

मेसेज जरी बऱ्याच दिवसांनी आला असला तरी केतनची आठवण रोज येत असे, आठवण नाही, त्याची सवय लागली होती, माझ्यासारख्या सत्तावीस वर्षाच्या मुलीची, केतन एक चांगली, वाईट कशी का असेना, एक सवय होता, तुमचं नात संपत पण सवय नाही ना संपत!

रोजची एक सवय, सकाळी उठल्यावर, रात्री झोपताना आणि मग कामाच्या मधूनच, त्याचा व्हाट्सअँप डीपी, स्टेटस बघायचा, त्याचा नंबर डिलिट करायचा, परत सेव्ह करायचा, ब्लॉक करायचा, अनब्लॉक करायचा, नंबर पाठ असला तरी!!

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - kadambari katha