नाळ

नाळ

Submitted by मी मी on 16 July, 2013 - 02:25

आयुष्यावर कसलस मळभ दाटून आलेलं
काळोख, शांतता आणि आर्द्रतेच सावट
नकोसं नकोसं करून सोडणारं
प्रकाशाचा तिटकारा यावा… वारा हि नको व्हावा …

नाती गोती मित्र वृंद सगळेच झूट वाटू लागले
शब्द सूर ताल वृत्त सगळेच सुके थिटे ...वीटलेले

एके दिवशी सगळं सोडून, बंध तोडून
झटकून टाकले जिने-बीने
एकट्यात जाऊन बंद खोलीत डांबून घेतले
बंद केले येणे - जाणे

आता निव्वळ मी होते अन अंधार दाटलेला
माझ्याच काळजाचे ठोके होते स्पष्ट अस्पष्टसे
मुठी वळलेल्या, डोळे गच्च बंद, अंग आखडून,
दोन्ही पाय पोटाशी घेऊन पडून राहिले मग शांत-क्लांत

कुठल्याश्या एका क्षणी तंद्री लागली अन
लाले-लाल चमकता पाणीदार ओलसर पडदा

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - नाळ