पत्रलेखन

एकटीच @ North-East India दिवस ३०

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 27 May, 2020 - 07:50

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598
अनुक्रमाणिका ३ >https://www.maayboli.com/node/74455

51611075_10156843683477778_5782669406702141440_o.jpg

८ मार्च | दिवस ३०

पपा,

एकटीच @ North-East India दिवस २६

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 6 May, 2020 - 04:11

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598
अनुक्रमाणिका ३ >https://www.maayboli.com/node/74455

3rd मार्च 2019

प्रिय रश्मी,

एकटीच @ North-East India दिवस - २५

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 5 May, 2020 - 07:44

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598
अनुक्रमाणिका ३ >https://www.maayboli.com/node/74455

2nd मार्च 2019

प्रिय वैदेही,

एकटीच @ North-East India दिवस - २३

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 4 May, 2020 - 02:34

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598
अनुक्रमाणिका ३ >https://www.maayboli.com/node/74455

28 फेब्रुवारी 2019

माझ्या बाळा,

एकटीच @ North-East India दिवस - १७

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 3 March, 2020 - 01:27

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598

53264630_10156897055572778_2975813965579288576_n.jpg

22nd फेब्रुवारी 2019

प्रिय विद्या,

एकटीच @ North-East India दिवस - १६

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 2 March, 2020 - 08:01

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598

52852264_10156893190557778_6237142191467134976_n.jpg

21st फेब्रुवारी 2019

प्रिय वाचकांनो,
एकेकाची नावं डोक्यात येतायत, पण सारी लिहू कशी?

एकटीच @ North-East India दिवस - १४

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 28 February, 2020 - 01:18

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598

19 फेब्रुवारी 2019
मयूर,

एकटीच @ North-East India दिवस ५

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 2 January, 2020 - 00:44

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

10th फेब्रुवारी 2019

Dear Brother Joyston,

तुला मी मराठीत काय लिहिलयं त्याचं एक अक्षरही कळणार नाही, मग उत्तर लिहायची तर वार्ताच नको, तरीही तुलाच पत्र लिहावसं वाटलं.

एकटीच @ North-East India दिवस १

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 28 December, 2019 - 00:54

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

51400241_10156849898272778_7204750704953524224_n.jpg

6th फेब्रुवारी 2019

प्रिय प्रतिमा,

एकटीच ... @ North-East India

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 27 December, 2019 - 03:13

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

5th February 2019

प्रिय डायरी,

उद्या मी एकटीच प्रवासाला निघणार.

या प्रवासाच्या निमित्ताने माणसे नि मुखवटे यांच्या गोंगाटाहून दूर सटकायचे. इथे आपुलकीच्या आशेच्या कासेने जगत असतो तिथे आपले कुणी नाही, मग कसली आस नि कसली आसक्ती? अशाच वेळी स्वतः ला शोधता येते असा समज करून घेतला आहे. गैरसमज असला तरी माझ्या या प्रवासामागची प्रेरणा आहे ती.

Pages

Subscribe to RSS - पत्रलेखन