सोलो नॉर्थ इस्ट इंडिया

एकटीच @ North-East India दिवस - २२

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 10 March, 2020 - 02:54

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598

53226295_10156917982027778_7499365575760543744_n.jpg

27th फेब्रुवारी 2019

माझे सिकंदर भाई,

एकटीच @ North-East India दिवस - १७

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 3 March, 2020 - 01:27

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598

53264630_10156897055572778_2975813965579288576_n.jpg

22nd फेब्रुवारी 2019

प्रिय विद्या,

एकटीच @ North-East India दिवस - ९

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 12 January, 2020 - 23:50

14th फेब्रुवारी 2019

माझी मनीमाऊ,

Wish you a very happy birthday dagadi

साऱ्यांसाठी आज Valentine's day असेल. आमच्यासाठी तुझ्या वाढदिवसाहून मोठे काहीच नाही.

मी आज सिक्कीम हून आसामला आले. आजच्या दिवशी दुसऱ्या कोणाला पत्र लिहावंसं वाटत नाही. आणि दगडी तू मोठं पत्र वाचणार पण नाहीस म्हणून तुझ्यासाठी goodbye Sikkim असा व्हिडीओच तयार केला.

इथे गोहाटी स्टेशन वर बसून तुझ्यासाठी हा व्हिडीओ बनवायचे उपद्व्याप चालू आहेत. इथे पुढची तारीख उजाडली तरी तिथे कालची तारीख संपायच्या आधी पत्र तुला मिळेलच.

नीट रहा. गुणी आहेसच. तशीच रहा. Love you
मम्मा

एकटीच @ North-East India दिवस ५

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 2 January, 2020 - 00:44

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

10th फेब्रुवारी 2019

Dear Brother Joyston,

तुला मी मराठीत काय लिहिलयं त्याचं एक अक्षरही कळणार नाही, मग उत्तर लिहायची तर वार्ताच नको, तरीही तुलाच पत्र लिहावसं वाटलं.

एकटीच @ North-East India दिवस ४

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 1 January, 2020 - 00:50

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

9th फेब्रुवारी 2019

प्रिय लविना,

अगं तुझा फोन आला तेव्हा त्या दोन पोलिसवाल्यांबरोबर चालत होते. रात्रीचे अकरा वाजून गेले असतील ना? पण माझी रात्रीच्या मुक्कामाची सोय झालीच नव्हती. तुला उगीच टेन्शन येईल म्हणून म्हटलं की नंतर बोलूया.

एकटीच @ North-East India दिवस ३

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 31 December, 2019 - 01:24

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

8th फेब्रुवारी 2019

प्रिय राहुल,

Subscribe to RSS - सोलो नॉर्थ इस्ट इंडिया