शशक

लेखन उपक्रम २ - प्रतीक्षा - rmd

Submitted by rmd on 23 September, 2023 - 11:26

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता तेवढ्यात त्याचं लक्ष तिच्याकडे गेलं...

तो स्वतःशीच हसला.
आसपास तुरळक लोकांची ये-जा चालू होती.
त्याने सहजच माणसं मोजली. १३.
त्याने आजुबाजूला नजर टाकली. एक सिक्युरिटीवाला उभा होता. बंदूक होती त्याच्याकडे.
ही सकाळची वेळ तशी शांतच असते. जास्त रहदारीही नव्हती रस्त्यावर.
त्याने घड्याळ पाहिले. गाडीची वेळ झाली होती. आता कुठल्याही क्षणी त्याचे मित्र येणार होते.
"फक्त चार दिवस!" तो मनात म्हणाला. "शुक्रवारी याच टायमाला दरोडा टाकायला हवा या बँकेवर"

विषय: 
शब्दखुणा: 

लेखन उपक्रम २ - स्पर्धा - प्राचीन

Submitted by प्राचीन on 23 September, 2023 - 10:13

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता. तेवढ्यात त्याचे लक्ष तिच्याकडे गेले....."

लेखन उपक्रम २ - सरप्राइज - हरचंद पालव

Submitted by हरचंद पालव on 23 September, 2023 - 06:26

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता. तेवढ्यात त्याचे लक्ष तिच्याकडे गेले...
आणि तो वैतागला.
"अगं ती फुलांची पिशवी हातात घेऊन काय करते आहेस?"

ती काही बोलणार इतक्यात त्याने ती फुलं परातीत ओतून चुरून टाकली. तेवढ्यात एक डोळा दरवाज्याकडे ठेवत ती स्टूल घेऊन आली. तो परात वर धरून उभा राहिला. तिनं पाकळ्या पंख्याच्या पात्यांवर पसरून टाकल्या. विजेच्या वेगाने पुढील हालचाली करत उतरून स्टूल जागेवर ठेवलं, दिवे मालवले आणि बाकीच्या लोकांप्रमाणे सोफ्यामागे जाऊन लपून बसली.

लेखन उपक्रम २ - 'इकडे-तिकडे'- कविन

Submitted by कविन on 23 September, 2023 - 05:54

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता. तेवढ्यात त्याचे लक्ष तिच्याकडे गेले. तिकडे बाल्कनीत बसून चहा पीत ती त्याच्या स्टॉपकडेच बघत होती.

त्याला मात्र वाटून गेले,"स्साला! सकाळ हवी तर अशी. नाहीतर इकडे, पंधरा मिनिटाच्या स्लॉटमधे पाणी भरा आणि पाच मिनिटात आंघोळ उरका. शांत बसून चहा प्यायचं स्वातंत्र्य नाही टाईमटेबलमधे. पगाराची ऊब इतकी महाग असावी?

बस आली आणि गेली.

आता रिकामा स्टॉप आणि रिकामी 'ती' दोघेच उरले.

पायपुसण्यावरचा प्राईस टॅग काढून तिकडे ती आत वळली तेव्हा नव्याने जाणवलं तिला तिने सोडून दिलेल्या 'पगाराचं मोल'.

लेखन उपक्रम २ - चिठ्ठी - rmd

Submitted by rmd on 22 September, 2023 - 18:55

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता तेवढ्यात त्याचं लक्ष तिच्याकडे गेलं...
त्याचा चेहरा उजळला. त्याला खूप आवडायची ती. पण कधी तिला हे सांगायचा धीरच नव्हता झाला.
"तू तर येणार नव्हतीस ना?"
ती हसली, "तुला काहीतरी सांगायचं होतं"
"काय?"
तिने त्याच्या हातात एक चिठ्ठी दिली आणि जायला वळली.
"थांब की"
"ए आद्या कोणाशी बोलतोयस?"
त्याने पाहिलं तर सगळा ग्रूप पडल्या चेहर्‍याने उभा.
"अरे आपल्या ऑफिसमधली केतकी आहे ना ती थोड्या वेळापूर्वी अ‍ॅक्सिडेंट मधे गेली"
"छे! कसं शक्य आहे? ती आत्ता इथे..."

विषय: 
शब्दखुणा: 

लेखन उपक्रम २ - ओळख! - मी मानसी

Submitted by mi manasi on 22 September, 2023 - 14:41

ओळख

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता तेवढ्यात त्याचं लक्ष तिच्याकडे गेलं..

वेणीचा लांब शेपटा. केसात गजरा. कॉटनची कडक साडी. नक्की तीच!
नेहमी अशीच रहायची..
अजूनही तशीच दिसते.

“प्रसाऽऽद!”
तिने त्याच्या दिशेने पहात हात हलवला.
त्याचे डोळे भरून आले.. बारा वर्षांनंतरही तिने मला ओळखलं? आठ वर्षाचा होतो घरातून निघून गेलो तेव्हा..
तिच्यासोबत घालवलेला एक एक प्रसंग आठवून जीवाची घालमेल झाली.
वाटलं धावत तिच्याजवळ जावं आणि तिला घट्ट मिठी मारून सांगावं..
‘आई मी तुला..’
पाऊल पुढे पडलंही..

लेखन उपक्रम २ - भूतकाळ - अमितव

Submitted by अमितव on 22 September, 2023 - 12:16

" बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता. तेवढ्यात त्याचं लक्ष तिच्याकडं गेलं.
बांधलेले केस, उत्फुल्ल चेहरा, वय वाढल्याच्या खुणा तरी अजुनही आकर्षक. त्याची नजर तिच्या अंगप्रत्यंगावरुन फिरत्येय, बारा वर्षांनी! छद्मी हास्य. शरीरात उष्णउर्जेचा लोट, आणि दुसर्‍याच क्षणाला तो तिच्या समोर! "मी बदललोय, आपण परत आयुष्य चालू करू" शब्द कानावर पडायला आणि गळ्यात दोन्ही हाताचा विळखा पडायला एक गाठ. "माया जरा हळू!" ओठ चावलाच तिने.
त्याची नजर मायाच्या शरीराला आरपार भेदत्येय!
"माझीच ना?"
"तुला काय हवंय? पैसे?"

विषय: 
शब्दखुणा: 

लेखन उपक्रम २ - साथ - आशिका

Submitted by आशिका on 21 September, 2023 - 07:52

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता. तेवढ्यात त्याचे लक्ष तिच्याकडे गेले.....

विषय: 

उपक्रम २ - दुर्लक्ष - हरचंद पालव

Submitted by हरचंद पालव on 19 September, 2023 - 22:56

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता. तेवढ्यात त्याचे लक्ष तिच्याकडे गेले...
तिचे निस्तेज डोळे अजूनही उघडेच होते. आजवर ज्यांच्यासाठी ती राबली, त्यांनी आज टिपं गाळण्यापलिकडे काहीही केलं नव्हतं. पण त्याचं तिला काहीच वाटत नव्हतं. कसली तरी अलौकिक शांतता तिच्या मुखमंडळावर पसरली होती. त्याला हे बघवेना. जाऊ दे, म्हणून त्याने पाठ फिरवली.

उपक्रम २ - 'रेल' चेल मेजवानी - प्राचीन

Submitted by प्राचीन on 19 September, 2023 - 14:51

बाकीचे अजून आले नव्हते. गाडी यायला तसा वेळच होता. तेवढ्यात त्याचे लक्ष तिच्याकडे गेले....."

Pages

Subscribe to RSS - शशक