शशक

कथाशंभरी - हौस - प्राचीन

Submitted by प्राचीन on 4 September, 2022 - 22:32

बर्‍याच दिवसांनी दोघींना मोकळा वेळ मिळाला होता. नाही म्हटले तरी काही वर्षे लोटली होती. पूलाखालुन बरेच पाणी वाहून गेले होते. अचानक एकीचे लक्ष तिकडे गेले. अरे हे काय ......
" तुझ्या अंगावर हा मोठ्ठा डाग कसला " पैठणीची शंका.
" छकुली मुलुखाची धांदरफळी. भाजी सांडलीन्. म्हणून तर इथे यावं लागलं ना. आता धुलाई नक्कीच होणार.पण तू इथे कशी "नारायणपेठी उत्सुकता.
"सुरकुत्या जाऊन तरूण व्हायला. हीःहीः. ते बोटॉक्स का काय म्हणतात ना तसं काहीसं." पैठणी.
"काही का असेना, आपण कपाटातून बाहेर तर आलो या निमित्ताने.

कथाशंभरी - सहधर्मचारिणी - प्राचीन

Submitted by प्राचीन on 3 September, 2022 - 23:00

बर्‍याच दिवसांनी दोघींना मोकळा वेळ मिळाला होता. नाही म्हटले तरी काही वर्षे लोटली होती. पुलाखालुन बरेच पाणी वाहून गेले होते. अचानक एकीचे लक्ष तिकडे गेले. अरे हे काय .......
.........
"हे हरीण अगदी तुझा पाठपुरावाच करतंय गं ताई. " मैत्रेयीचा कौतुकभरला स्वर.
" अगं त्याच्या आईचं नि माझं फार गूज असे. काय करणार! स्वामींकडून मिळणाऱ्या आत्मज्ञानाच्या ओढीने तू आश्रमात केवळ देहाने उपस्थित आणि स्वामी तर नेहमीच ज्ञानयज्ञात गुंतलेले.शिष्यांनी वेढलेले.. . मला बापडीला तुम्हा दोघांशी जे बोलावंसं वाटे ते हरिणीजवळ सांगायची मी.. "

कथाशंभरी - स्वीकार - प्राचीन

Submitted by प्राचीन on 3 September, 2022 - 05:03

बर्‍याच दिवसांनी दोघींना मोकळा वेळ मिळाला होता. नाही म्हटले तरी काही वर्षे लोटली होती. पूलाखालुन बरेच पाणी वाहून गेले होते. अचानक एकीचे लक्ष तिकडे गेले. अरे हे काय .......
"केवढाल्या ह्या ज्वाळा दिसताहेत?" कुंतीच्या आवाजात थोडी भीतीची छ्टा.
" हो.. . मलाही आवाज येतोय झाडं पेटण्याचा," गांधारीने कानोसा घेतला.
भारतीय युद्धानंतर कालांतराने वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून तपोवनात राहू लागलेले धृतराष्ट्र, गांधारी आणि त्यांच्या सेवेसाठी गेलेली कुंती..

शशक पूर्ण करा- अलविदा - धनि

Submitted by धनि on 22 September, 2021 - 11:22

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.
बाहेरून उजेडाचा एक कवडसा आत येतो त्याचवेळेस आतलाही दिवा लागतो. एकदम सगळे प्रकाशीत झाल्याने आजूबाजूला काय आहे ते दिसते. आज कोण जाणार काय माहिती? मी इकडे तिकडे पाहतोय.

डोळ्यांचे हिरवे केस दिसतात, सगळ्या रोमा जागेवर दिसतात. मला जरा बरे वाटते. पण अजून धाकधूक आहेच. तेवढ्यात एक हात आतमध्ये येतो. सगळे एकदम भयचकीत होऊन पहात राहतात.

शब्दखुणा: 

शशक पूर्ण करा - "माय-बोली" - हरचंद पालव

Submitted by हरचंद पालव on 19 September, 2021 - 07:48

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.

पाहतो, तर खोलीबाहेर माय उभी. मी डोळ्यांतून जमिनीवर सांडलेलं पाणी पटापट पुसतो. खरं म्हणजे मला आत्ता खोलीत अजून कुणीच नको असतं.
"काय रे, काय झालं? असा एकटा कुढत बसू नकोस."

विषय: 
शब्दखुणा: 

शशक पुर्ण करा - २ - सवय - साधना

Submitted by साधना on 17 September, 2021 - 12:13

गाडीत एकटी, दूरचा प्रवास आणि हवी ती गाणी लावायचं स्वातंत्र्य. आणखी काय हवं वाटत असतानाच समोर लक्ष गेलं आणि आॅफिस कॅाम्प्लेक्स आल्याचे तिच्या लक्षात आले. ईंडीकेटर देत गाडी वळवुन गाडीतल्या घड्याळाकडे नजर टाकत ती कॅम्पसमध्ये आली. आज ती नेहमीपेक्षा लवकर पोचली होती, स्वाईपची घाई करायची गरज नव्हती. पार्कींग लॅाटमध्ये गाडी लाऊन लॅपटॅाप बॅग घेण्यासाठी तिने मागचा दरवाजा ऊघडला आणि गोंधळून आतल्या मोठ्या बॅगेकडे पाहात राहिली.

विषय: 

शशक पूर्ण करा - चालू पडा - अवल

Submitted by अवल on 16 September, 2021 - 15:39

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.

शशक पूर्ण करा : संपलेली काळरात्र: अवल

Submitted by अवल on 16 September, 2021 - 15:10

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.

वर्षभरानंतर खाली उतरतोय. माहित नाही यावर्षी काय वाढून ठेवलय. गेल्यावर्षी एक एक जवळचे कितीतरी लोकं माघारी फिरताना दिसलेले.

ढोल वाजंत्री नव्हती, रोषणाई नव्हती , सगळं सुनसान! एरवी भरभरून वाहणारे रस्ते ओस पडलेले.

यावेळी मनात घोकत आलो, निभू दे सगळं नीटपणे. जुने आप्त दिसू देत.

शशक पूर्ण करा - रात्र काळी - अवल

Submitted by अवल on 16 September, 2021 - 14:25

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.

हातातले साखळदंड अपसुक तुटून पडले. सगळे दारवान काळझोप लागावी तसे झोपलेले. शेजेखालच्या टोपलीत त्याला ठेवले अन बाहेर पडलो.

पावसाचा जोर वाढत चाललेला. कसाबसा तोल सांभाळत तीरावर आलो. नदी आज उफाणावर होती. तसाच आत घुसलो. डोक्यावर टोपली ठेवून मध्यापर्यंत आलो पाण्याचा जोर वाढलेला. वाटलं संपलं सगळं. पण नाही, त्याच्या पायाला पाण्याने स्पर्श केला अन पाणी उतरू लागले.

समोरच्या उंबऱ्यावर टोपली ठेवली अन परतलो.

शशक पूर्ण करा- पर्फेक्ट प्लान- धनुडी

Submitted by धनुडी on 12 September, 2021 - 09:54

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.....

विषय: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - शशक