काव्यलेखन

मी नसता......

Submitted by यतीन on 28 September, 2019 - 02:06

मी नसता......
नयन पाणवता धीर दे मनाला।
उसासा घेता शांत कर श्वासाला।।
एकांतात आठवणींना दे उजाळा।
पान पालटायला वेळ दे नियतीला।।
मी नसता...... नयन पाणवता धीर दे मनाला।

लाही लाही होता पावसाची ओढ लागली।
सय तुझी येता विरह तो जाणवू लागली।।
दिस उजाडता तो "दिन" होऊनही मावळला।
नको विसरू जीवनाच्या या रहाटगाडग्याला।।
मी नसता...... नयन पाणवता धीर दे मनाला।

शब्दखुणा: 

कातरवेळ..

Submitted by मन्या ऽ on 27 September, 2019 - 23:27

कातरवेळ..

अंबरात नाना रंगाची
उधळण होते तेव्हा
अंतरी अनामिक अशी
चाहुल लागते

क्षणाक्षणाला मन
हिंदोळ्यापरी झुलते
तुझ्या आठवांनी
डोळा आसवांची गर्दी होते

रोज कातरवेळी
मना याद तुझी येते
तुझ्या आठवणींत
मन असे विरु लागते

मन माझे वेडे
तुझ्या स्वप्नी रंगते
तु दुर असला तरी
तुजपाशीच विसावते

(Dipti Bhagat)

शब्दखुणा: 

फुलराणी

Submitted by @गजानन बाठे on 27 September, 2019 - 19:54

फुलराणी
चोरट्या त्या हळूवार नजरा,
स्मितसुमने तिज गालावरी,
केस मोकळे माळुनी गजरा,
शब्द पाकळ्या अधरावरी.

मितभाषी ती मधूर दर्शनी,
वर्ण सावळा सुंदर नाकी,
भरजरी बांधा मधाळ वाणी,
लटा कोवळ्या मागे फेकी.

कर्णफुले ही झुलती सुंदर,
कुमकूम टिळा दिर्घ भाळी,
भाव अभंगी प्रित निरंतर,
सहज जणू ती एक भूपाळी.

अव्यक्त ती कविता अन ओळी,
गजानने वर्णावी कीती,
भास मजला उघळ्या डोळी,
मत्सकन्या थोर रती...

गजानन बाठे. 758808315

तुझ्या भेटीला आलो दत्ता

Submitted by पाषाणभेद on 27 September, 2019 - 19:48

तुझ्या भेटीला आलो दत्ता
सत्वरी या आता ||

तुझ्या मंदीराची केली वाट सोपी
नसे काही चिंता, मनी आस मोठी
वाट पाही दर्शनाची, तुम्ही प्रकटा ||

भक्तांची दु:खे करुनीया दूर
दिले जीवनात सुख भरपूर
सर्वांचा वाली तू तूच आमचा त्राता ||

पाहूनिया रुप होईल मनाची शांती
नसे आस कसली, तिच विश्रांती
सखा तूच गुरू तूच तूच होई दाता ||

ब्रम्हा विष्णू महेश तिन लोक शक्ती
तुझ्या ठाई एक झाले, व्यापूनी सृष्टी
रुप दाखवा तुम्ही दारी आलेल्या भक्तां ||

- पाषाणभेद
२८/०९/२०१९

उमलावे की नाही?

Submitted by निशिकांत on 27 September, 2019 - 01:20

जन्मायाच्या अधीच संभ्रम, जन्मावे की नाही?
कळीस पडतो प्रश्न नेहमी, उमलावे की नाही?

लाख लपवुनी तिव्र वेदना, इतरांसाठी हसते
परवान्यांच्या मैफिलीत ती रंग भराया असते
ज्योत कधी का ठरवू शकते, तेवावे की नाही?
कळीस पडतो प्रश्न नेहमी, उमलावे की नाही?

अधीच काट्यांमधे लगडली, अन् भ्रमरांचा वावर
एकच पडतो प्रश्न तिला, ना ज्याला आहे उत्तर
कोषामधले गंध भोवती उधळावे की नाही?
कळीस पडतो प्रश्न नेहमी, उमलावे की नाही?

पाहूणा पाऊस

Submitted by पाषाणभेद on 26 September, 2019 - 15:00

मी म्हणाले पावसाला तू येतोस कधी
ब-याच दिवसात भेटला नाही
तो म्हणाला मी तर येतच असतो नेहमीसारखा
पण तूच माझ्याशी बोलत नाही

मग मी त्याचे स्वागत करायचे ठरविले
अगदी जवळ गेल्यासारखे भासविले
पण त्याचे मनात काही वेगळेच असेल
जवळ येवून त्याने सा-यांनाच कवेत घेतले

शब्दखुणा: 

नाते

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 26 September, 2019 - 10:48

नाते
*****
खरच नाते काय असते
यावर मतामतांचे वादळ उठते
प्रतेक मत वेगळे असते
वाट्यास आलेल्या जगण्याचे
त्यावर आरोपण असते
पण अगदी नीटपणे पाहिले
की असे वाटते
कदाचित नाते म्हणजे
गरजांनी बांधलेले जगणे असते
देहाची गरज मनाची गरज
पोटाची गरज घराची गरज
या गरजांची कितीही वजाबाकी केली
तरीहि बाकी उरते ती गरज असते.

अपघात

Submitted by @गजानन बाठे on 26 September, 2019 - 09:56

अपघात
देवे घडविला माणूस सुंदर,
माणूस निर्मित का ही जात?
डोहातूनी सुटका काळोखाच्या,
चला पेटवू आपुलकीची वात.

मशाल घेऊनी गर्जा सारे,
असमानतेवर करूया मात,
'माणूस तितुका मिळवावा' हो
उधळूनी ह्या भेदाची कात.

त्रिभुवनी चा हा सर्प विषारी,
जणू कालिया कलियुगात.
ठेचुनी काढू दृष्ट भुजंगा,
सौख्य नांदवू जन जनांत,

श्रेष्ठ कर्मे होतो माणूस,
मोठी कधीच नसते जात,
भेद जननी भाव अमानुष,
जात तयांची एक अपघात.

@गजानन बाठे

जगायचे गेले राहुनी

Submitted by @गजानन बाठे on 26 September, 2019 - 06:43

जगायचे गेले राहुनी

खंत बोचरी सांगुनी गेली,
आज या क्षणी बघता वळूनी,
जमा खर्च तव बेरिज केली,
जगायचे गेले राहुनी.

खूपदा वाटे तुज भेटावे,
तुज सांगावे 'तू माझी राणी',
हसण्यावरी तू मज घ्यावे,
सांगायचे गेले राहुनी.

काळ तेवढा उनाड होता,
गात बसलो मी रडगाणी,
नुसती करीत होतो चिंता,
हसायचे गेले राहुनी.

अव्यक्त जरी मी फार राहीलो,
विवाद नव्हता कसली वाणी,
स्वकियांस मी परका झालो,
बोलायचे गेले राहुनी....

गजानन बाठे.

ओले केस

Submitted by पाषाणभेद on 25 September, 2019 - 19:46

केस ओले न्हालेते
आले प्रेमाचे भरते

(पावसात केस ओले
प्रेमाचे भरते आले) ( आपआपल्या मगदुराप्रमाणे केस ओले करावेत!)

शिडकावा ओल्या थेंबांचा
चिंब भिजवून देण्याचा

गोरी काया ओलेती
तुझे लावण्य दाखवती

गाली लाज आलेली
शृंगाराविना सजलेली

अशी सामोरी ललना
मन हरखले ना !

साडी लपेटून उभी
येते कवेत कधी?

- पाषाणभेद
२६/०९/२०१९

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - काव्यलेखन