आरसा

काव्य काव्य काय ती एक कागदावर लेखणी

Submitted by तो मी नव्हेच on 8 August, 2020 - 23:27

माझे असे हे दैव की शब्दांसवे मी खेळतो
तो मेळही बसतो जिथे गणितास नाही बैसतो

मज कदाचित भ्रम असे शब्दांसवे मी खेळलो
ते खेळती माझ्या मनाशी मी उगाचच ऐटतो

हे शब्द शब्दा लागता काहूर ही उठते मनी
अन् मी ही वेडा काहूरास काव्य म्हणूनी नाचतो

काव्य काव्य काय ती एक कागदावर लेखणी
वाचता त्यालाच फिरूनी मी मलाच भेटतो

काय हो जादू तरी की कागदी हा आरसा
वाचणारा ही स्वतःला त्यातही मग शोधतो

हे शब्द अन् हा आरसा सारीच त्याची देणगी
तो तिथे स्मितहास्य लेऊन सारीपाट खेळतो

-रोहन

आरसा

Submitted by राजेंद्र देवी on 18 August, 2019 - 07:10

आरसा

प्रिये का ठेवून गेलीस आरसा
तुझ्या आठवणींचा वारसा
पारा जरी उडाला, आहे आठवणीचा मुलामा
अजुनी दिसते त्यात तुझी प्रतिमा

अजुनी शहारतो आठ्वुनी
केसातून स्पर्श फिरणारा
डोक्यात खूळ भरणारा अन
उरात वारा भरणारा

विझले निखारे उरातले
संपले दिवस भरातले
आता उरल्यात केवळ आठवणी
अन डोळ्यात केविलवाणे पाणी

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 

आरसा

Submitted by pkarandikar50 on 26 February, 2016 - 06:51

आरसा

दूर-दूर हून लोक येतात, माझ्या घरी,
लांबच लांब रांगा लावतात, झुंबड उडते.
माझा आरशांचा संग्रह पहाण्यासाठी.
शेकडो, हजारो, आरसे, पहावे तिकडे आरसे.
छोटे, मोठे,गोल, चौकोनी, षटकोनी,
छान-छान सजावटी, मढवलेल्या महिरपी,
जडवलेली नक्षी, बुट्टे, पाने, फुले, वेली.
काहींच्या भोवती, चित्र-विचित्र आकृती.

काही वेळाने, पाय थकतात त्यांचे.
आपली तीच ती छबी न्याहाळून,
डोळेही शिणतात, कंटाळा येतो.
किती पहायचे? शेवटी सगळे आरसेच.

'काय मुलुखावेगळा छंद हा, नाही?'
'पण परिश्रम किती घेतले असतील.'
'हौसेला खरंच मोल नसतं.'
'एका आरशात दिसतं, तेच दुसर्‍यांत,

शब्दखुणा: 

मानायचो मी ज्यास माझा आरसा

Submitted by मिल्या on 3 December, 2013 - 07:22

मानायचो मी ज्यास माझा आरसा
पारा उडाला नेमका त्याचा कसा?

चिरकाल टिकणारे असे तू दु:ख दे
नाही मला दुसर्‍या कशाची लालसा

केले जरी हे विश्व पादाक्रांत मी
नाही कुठेही उमटवू शकलो ठसा

दगडास आपण ह्याचसाठी पूजतो
उरला कुठे आहे स्वतःवर भरवसा

आलो तुझ्या दारी भिकार्‍या ‌सारखा
काळोख मी, तू दे मला चांदणपसा

झोपेल हे मन शांतचित्ताने अता
होणार आहे राज्य त्याचे खालसा

मौनातुनी संवाद चाले आपला
वाती-दिव्याचा चालतो अगदी तसा

स्वागत असे तू संकटांचे कर जसे
फुलपाखरांना फूल म्हणते या... बसा

दवबिंदुंचा आरसा झाला...

Submitted by शापित गंधर्व on 9 April, 2012 - 10:02

एक कळी ती गोजीरवाणी
शांत होती झोपलेली
सुर्यकिरण हे तिज स्पर्शीता
लाज लाजुनी ती मोहरली

स्वैर डोलली वार्‍यासवे अन
प्रेम गंधात भिजुनी गेली
सुगंधले मग अंग अंग
सौंदर्याने फुलुनी गेली

रंग ल्याली अनेक कांती
तारुण्याचा बहर आला
रुप दावण्या तिला तिचे मग
दवबिंदुंचा आरसा झाला..
.

प्रचि १ :
प्रचि २ :

गुलमोहर: 

बिलोरी आरसा!

Submitted by नीधप on 24 April, 2011 - 00:04

अर्थात जुनीच.
----------------------------------------------
आरश्याने पाठीमागे दडवून ठेवलेला मुखवटा
दुपारी भेटला मला.
तेव्हा आरश्याचा चेहरा पडला
त्याचं बिंग फुटलं.
त्या विखुरलेल्या तुकड्यात
शंभर, हजारांच्या संख्येनं दिसत होता
एक वाकडातिकडा चेहरा

तूच आहेस ही
मुखवट्याने आरोप केला.

तो भयानक होता.
तो लाजिरवाणा होता.
तो माझाच होता.

'यासाठीच सांगत असतो
काही गुपितं गुपितंच बरी'
आरसा तुकड्यातुकड्यातून
खदाखदा हसला.

गुलमोहर: 

प्रवासी

Submitted by आनंदयात्री on 7 September, 2010 - 04:17

आरशालाही स्वत:चा अर्थ कळला पाहिजे
चेहरा माझा खरा मज त्यात दिसला पाहिजे

पावलांना वाट कळते, एवढे नाही पुरे
त्या धुळीला हा प्रवासीही उमगला पाहिजे

पाठ फिरवुन जायला अन् तू सखे वळशीलही
पावलांनाही तुझा निर्धार पटला पाहिजे

वाहताना आसवांना एक आडोसा हवा
(आजच्याइतकाच पाउस रोज पडला पाहिजे)

वाट दु:खाची कितीही, संपुनी जाईलही
फक्त दु:खानेच माझा हात धरला पाहिजे

लेखणी बहरून यावी हे तुला जर वाटते-
काळजाच्या वेदनांचा संप मिटला पाहिजे

जाणिवा हृदयास भिडल्या- ओळखावे हे कसे?
आपुल्या डोळ्यांतला तो मेघ भरला पाहिजे

आटला नाही कधीही आठवांचा हा झरा
आत माझ्या खोल त्याचा उगम असला पाहिजे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - आरसा