मानायचो मी ज्यास माझा आरसा

Submitted by मिल्या on 3 December, 2013 - 07:22

मानायचो मी ज्यास माझा आरसा
पारा उडाला नेमका त्याचा कसा?

चिरकाल टिकणारे असे तू दु:ख दे
नाही मला दुसर्‍या कशाची लालसा

केले जरी हे विश्व पादाक्रांत मी
नाही कुठेही उमटवू शकलो ठसा

दगडास आपण ह्याचसाठी पूजतो
उरला कुठे आहे स्वतःवर भरवसा

आलो तुझ्या दारी भिकार्‍या ‌सारखा
काळोख मी, तू दे मला चांदणपसा

झोपेल हे मन शांतचित्ताने अता
होणार आहे राज्य त्याचे खालसा

मौनातुनी संवाद चाले आपला
वाती-दिव्याचा चालतो अगदी तसा

स्वागत असे तू संकटांचे कर जसे
फुलपाखरांना फूल म्हणते या... बसा

लागू नको मागे सुखाच्या तू असा
हातामधे येतो कधी का कवडसा?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खूप आवडली गझल . अगदी खोलवर उतरणारे अर्थ..
>.झोपेल हे मन शांतचित्ताने अता
होणार आहे राज्य त्याचे खालसा

मौनातुनी संवाद चाले आपला
वाती-दिव्याचा चालतो अगदी तसा

स्वागत असे तू संकटांचे कर जसे
फुलपाखरांना फूल म्हणते या... बसा >>

चांदणपसा

आणि

स्वागत असे तू संकटांचे कर जसे
फुलपाखरांना फूल म्हणते या... बसा

लागू नको मागे सुखाच्या तू असा
हातामधे येतो कधी का कवडसा?

हे दोन शेर सर्वात विशेष वाटले.
त्यातही फुलपाखरू आणि कवडसा हे खासच.

स्वागत असे तू संकटांचे कर जसे
फुलपाखरांना फूल म्हणते या... बसा<<< वा वा!

खालसा आणि कवडसा हे शेरही आवडले. नेहमीप्रमाणेच सुबक व संयत गझल!

सुरेख गझल.. मस्त वाटले वाचून.
अनेक शेर आवडलेत मिल्या ! कुठलाही एक कोट करत नाही.

दगडास आपण ह्याचसाठी पूजतो
उरला कुठे आहे स्वतःवर भरवसा<<< हो, हाही शेर आवडला मिलिंद Happy

दगडास आपण ह्याचसाठी पूजतो
उरला कुठे आहे स्वतःवर भरवसा
>>
वाह!

चांदणपसा >> हा शब्द खुप आवडला Happy

मत्ला छान आहे.

स्वागत असे तू संकटांचे कर जसे
फुलपाखरांना फूल म्हणते या... बसा

विचार वाचून गंमत वाटली. एक लूझ एन्ड जाणवला.
मनात आले फूल झाल्याशिवाय कसे कळायचे की त्याला काय वाटते.

केले जरी हे विश्व पादाक्रांत मी
नाही कुठेही उमटवू शकलो ठसा

ह्यावरून माझा एक शेर आठवला:

उभे आयुष्य आकाशात रमणा-यांतला तू
नभाचा रंग पंखाला न लागावा, नवल हे

धन्यवाद.

फूल झाल्याशिवाय कसे कळायचे <<< बात मे दम है बॉस्स !!
अतीशय खोलातून विचर केलात समीरजी एका उत्तम शायराच्या उत्तम शेराला दुसर्‍या उत्तम शायराने दिलेली अतीशय उत्तम दाद आहे ही !!!
एखाद्या बाबीकडे वेगवेगळे शायर कश्या एंगलने विचार करतात हे शिकायला मिळते

.

चिरकाल टिकणारे असे तू दु:ख दे
नाही मला दुसर्‍या कशाची लालसा
व्वा...
*** द्रौपदीने अशी मागणी भगवंताजवळ केल्याचा महाभारतात उल्लेख आहे.

केले जरी हे विश्व पादाक्रांत मी
नाही कुठेही उमटवू शकलो ठसा

दगडास आपण ह्याचसाठी पूजतो
उरला कुठे आहे स्वतःवर भरवसा

मौनातुनी संवाद चाले आपला
वाती-दिव्याचा चालतो अगदी तसा

स्वागत असे तू संकटांचे कर जसे
फुलपाखरांना फूल म्हणते या... बसा

लागू नको मागे सुखाच्या तू असा
हातामधे येतो कधी का कवडसा?

या सर्व द्विपदी सुंदर...

छान, मिल्या. काही शेर खूप आवडले. फुलपाखरू, कवडसा छान. चांदणपसा शब्द आवडला.
दु:खाची मागणी कुंतीने कृष्णाकडे केल्याचे ऐकले. असो, या शेरामुळे आठवण झाली खरी.
भरवसा आणि दिया-वातीचे मौनरागही आवडले.
खूप दिवसांनी तुझं काही वाचलं. लिहीत जा!

दगडास आपण ह्याचसाठी पूजतो
उरला कुठे आहे स्वतःवर भरवसा

केले जरी हे विश्व पादाक्रांत मी
नाही कुठेही उमटवू शकलो ठसा

>> वाह !

लागू नको मागे सुखाच्या तू असा
हातामधे येतो कधी का कवडसा?

मौनातुनी संवाद चाले आपला
वाती-दिव्याचा चालतो अगदी तसा

स्वागत असे तू संकटांचे कर जसे
फुलपाखरांना फूल म्हणते या... बसा

>> व्वाह व्वाह !

परत एकद धन्यवाद सर्वांना

सुप्रियाजी : विशेष धन्यवाद.. निवडक १० बद्दल