प्रवासी

Submitted by आनंदयात्री on 7 September, 2010 - 04:17

आरशालाही स्वत:चा अर्थ कळला पाहिजे
चेहरा माझा खरा मज त्यात दिसला पाहिजे

पावलांना वाट कळते, एवढे नाही पुरे
त्या धुळीला हा प्रवासीही उमगला पाहिजे

पाठ फिरवुन जायला अन् तू सखे वळशीलही
पावलांनाही तुझा निर्धार पटला पाहिजे

वाहताना आसवांना एक आडोसा हवा
(आजच्याइतकाच पाउस रोज पडला पाहिजे)

वाट दु:खाची कितीही, संपुनी जाईलही
फक्त दु:खानेच माझा हात धरला पाहिजे

लेखणी बहरून यावी हे तुला जर वाटते-
काळजाच्या वेदनांचा संप मिटला पाहिजे

जाणिवा हृदयास भिडल्या- ओळखावे हे कसे?
आपुल्या डोळ्यांतला तो मेघ भरला पाहिजे

आटला नाही कधीही आठवांचा हा झरा
आत माझ्या खोल त्याचा उगम असला पाहिजे

- नचिकेत जोशी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

छान नचिकेत! मस्त ग़ज़ल!

'वेदनांचा संप' कल्पना आवडली. मत्ला खूप आवडला. बाकी ग़ज़ल मस्त आहे पण हे दोन खासच!! Happy

वाहवा.... अतिशय तरल... हळुवार गझल....

पावसाच्या उल्लेखांनी मन कुंद होवून गेलं....

अभिनंदन नचिकेत...

खूप छान गझल.
निवडक दहात नोंद!!!

<< पाठ फिरवुन जायला अन् तू सखे वळशीलही
पावलांनाही तुझा निर्धार पटला पाहिजे

वाहताना आसवांना एक आडोसा हवा
(आजच्याइतकाच पाउस रोज पडला पाहिजे) >> क्या बात है!!!

गणेशजी, विशेष आभार!! Happy

अजयजी, मीटरसाठी एक गुरु कमी पडत होताच.. पण अन् ऐवजी मग वापरला तर? अर्थछटा किंचित बदलते असं मला वाटतं.. सध्या मला "मग" हाच योग्य वाटतोय...

बाप रे,काय मस्त लिहता हो तुम्हि.?

(आजच्याइतकाच पाउस रोज पडला पाहिजे)

कव्स कशाला टाक्ला?

व्वा छान गझल नचिकेत...

पाठ फिरवुन जायला अन् तू सखे वळशीलही
पावलांनाही तुझा निर्धार पटला पाहिजे

काळजाच्या वेदनांचा संप मिटला पाहिजे >>> शेर आणि मिसरा दोन्ही आवडले पण एक शंका आहे फोनवर बोलूयात

पाठ फिरवुन जावयाला तू भले वळशीलही
पावलांना पण तुझा निर्धार पटला पाहिजे

हे कसे वाटतेय?

धन्यवाद बाळकवी.

मिल्या thanks रे..
फोनवर नक्की बोलू.
तुझा बदलही ठीक वाटतोय.. त्यातला तो भले शब्द perfect आहे...

नचिकेत...
आटला नाही कधीही आठवांचा हा झरा
आत माझ्या खोल त्याचा उगम असला पाहिजे
तुझा शेर वाचला अन काळजाच्या पायथ्याचि आठवन झाली, पण अन खटकतोय...
बाकि आशयसंपन्न अशी गझल आहे...
मतला भावला
शुभेच्छा.......