आकाश

कृष्ण "मेघ"

Submitted by Meghvalli on 18 March, 2024 - 04:54

मी कृष्ण "मेघ", आकाशी विहरुन झाले।
बरसुन आसमंती ते विरणे जगुन झाले।।

भिरभिरला हळुवार नभातून थंड शांत वारा।
गहिवरला नकळत "मेघ",आकाश फिरुन झाले।।

डोंगर दऱ्यां शी माझे आजन्म मैत्र आहे।
त्या दाट हिरवळीशी हितगुज करुन झाले।।

त्या वाळवंटास शुष्कतेचा का जडला विकार।
मुसमुसुन माझे तेव्हा कितीदा रडून झाले।।

आशेनै पाहात होता मज तो बळीराज एकटक।
फोडून वक्ष धरणीचा त्याने स्वप्न पेरुन झाले।।

सोमवार, २६/२/२०२४ , ७:५० PM
अजय सरदेसाई (मेघ)

अवकाशाशी जडले नाते: अतिसूक्ष्म कणांपासून ते विश्वाच्या आकारापर्यंत गप्पा

Submitted by अतुल. on 10 July, 2023 - 09:01
Webb's first deep field

अवकाश....

अणुरेणु पासून तारे दीर्घिका पर्यंत खूप मोठा विश्वव्यापी पसारा.

आपले अवकाश (सूर्यमाला):
सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्र, कृत्रिम उपग्रह, मंगळ, लघुग्रह पट्टा, गुरु, शनी, युरेनस, नेपच्यून, प्लुटो(?), हेलिस्फिअर, क्यूपर बेल्ट, टर्मिनल शॉक, धूमकेतू, उर्ट क्लाऊड

छोटे छोटे अवकाश:
अणु, रेणू, बोसॉन, फोटॉन, ग्लुओन, फर्मीओन, इलेक्ट्रोन्स, क्वार्क्स, क्वांटम्स, स्ट्रिंग्ज

तूच

Submitted by mi manasi on 19 April, 2022 - 07:54

तूच आकाश माझे सजतेस घेऊन रंग
उधळून ते सारे करतेस जीवा दंग !!

तू रंग उगवतीचे लावतेस गाली-गुलाबी
खुलते पहाट माझी होतो दिवस शराबी !!

मी आवारा बादल घुटमळतो पुढे मागे
करतो प्रेमवर्षा तरी तू कोरडी का गे??

एखादी स्मितरेषा पाहण्यास मी तरसतो
जातो दिवस खाली स्वप्नात वाट बघतो !!

येतेसही हवीशी दरवळतेस क्षणात
माझा न राहतो मी बोलताच तू मनात !!

माझ्या नभात तेव्हा चांदणे भरात असते
धरतात फेर तारे चंद्रास भान नसते !!

होताच स्वप्नभंग नसतात तुझे ते भाव
आभाळ रिते होते बुडतो स्वप्नांचा गाव !!

शब्दखुणा: 

सृजन

Submitted by तो मी नव्हेच on 7 September, 2020 - 23:01

माध्यानीला ऐन बहरात आलेले आकाश
अन् सहवासाने तप्त झालेली चिरतरुण धरा
सायंकाळी भेटतात मिलनासाठी क्षितिजावर
पश्चिमेला शुक्रतारा उमलत, खुलत जातो क्षणोक्षणी
अन् देते आकाश आपले तेजरूपी बीज
धरेच्या शीतल रातगर्भात वाढण्यासाठी
उद्याच्या नव्या सूर्यासाठी, नव्या आशेसाठी, सृजनासाठी..

-रोहन

शब्दखुणा: 

घे भरारी..

Submitted by मन्या ऽ on 12 May, 2020 - 16:32

घे भरारी..

स्वप्नसुखांचे लेवुन पंख
घे भरारी गगनात
आभाळ आहे तुझेच परि
तु तुझिया मायेला विसरु नको

श्वासांत घे भरुन तु
ती अविरत ऊर्जा त्या भानुची
घे भरारी गरुडापरी तु
असुदेत एक नजर भूवरी

नंदादीप तो जळत राहो
तुझ्या इच्छा-आकांक्षाचा
निसर्गाचे ते अनमोल देणे
तु परतवत रहा त्याला..

-Dipti Bhagat

देवा तुझे सुंदर आकाश!

Submitted by इंद्रधनुष्य on 15 October, 2012 - 04:28

प्रचि १: आंगणेवाडीचा सडा

प्रचि २: तरी मागून डोकावणारा भगवंत गड

प्रचि ३: बांदिवडे

प्रचि ४: गड नदी

शब्दखुणा: 

आकाश

Submitted by sahebrao ingole on 7 December, 2011 - 02:34

रात्रीचे अकरा वाजले होते. रिमोटनेच टि.व्ही.बंद केला आणि बिछान्यावर आडवी झाले. डोळ्यात खूप झोप होती. पण का कुणास ठावूक आज जास्तच हूर हूर वाटत होती. जे घरटे आम्ही दोघांनी मिळून बनविले होते आज आकाश ने माझ्या हवाली केले होते. त्याचे नाव हि कधी घ्यायचे नाही असे किती तरी वेळा ठरविले होते. पण स्त्रिया किती हळव्या असतात ते आज प्रकर्ष्याने जाणवू लागले. मीच तर त्याला घरातून हाकलून दिले होते. आणि कधीच येवू नको म्हणून सांगितले होते. पण त्याने मी असताना दुसरी कोणी प्रियसी... म्हणजे काय?

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अदॄश्य!

Submitted by नीधप on 29 April, 2011 - 23:17

जुनीच. 'आतल्यासहित माणूस' मधे होती
---------------------------------------
फुलांच्या पायघड्यांवरून
त्याचा हात धरुन ती जात असते.
त्याच्या वेगाशी जमवून घेताना ती बेभान होते.
पावले थिरकायला लागतात,
त्याच्या तालाशी जुळायला लागतात.
ती खूश होते त्याच्यावर, स्वत:वर. हसते
स्वत:च्या हसूची ओळख त्याच्या डोळ्यात शोधते.
कधी कधी तीही मिळाल्यासारखी वाटते
ती अजूनच खूश होते, हसते.
कुणी बघत तर नाहीना, ती हळूच बघते
हादरते, ती अदॄश्यच असते.

अचानक आलेलं अदॄश्यपण तिला खूप दुखवून जातं.
अगदी आत आत पर्यंत.
'कश्या पुसल्या गेल्या माझ्या रेषा?'
डोळ्यात प्रश्न घेऊन ती आकाशाकडे पहाते

गुलमोहर: 

बदनूर!

Submitted by नीधप on 21 April, 2011 - 00:25

जुनीच. "आतल्यासहित माणूस" या प्रयोगात होती.
-----------------------------------------------------
मोडकळीला आलेल्या गावाचे
मोडकळलेले आकाश.
आकाशाचा कण्हता सूर,
आकाशाला इथे तिथे जखमा.
जखमांतून ओघळले
आकाशाचे जांभळे रक्त.
एकेका थेंबाने मोजून घेतली
स्व्तःच्या गळण्याची किंमत.

आकाशाचा कण्हता सूर.
आकाशाखालचा गाव बदनूर.
आकाशाचे जांभळे रक्त
समुद्रावर सांडले, गावावर सांडले.
"मारा, झोडा!" च्या आरोळ्या देत
तेही समुद्राला मिळाले.

आकाशाखालचा गाव बदनूर
आकाशाच्या कण्हत्या सुरात सूर मिसळू लागला
मोडकळत्या गावातल्या
मोडकळत्या घरांचे गंजलेले पत्रे
समुद्राच्या रक्ताने रंगले.

गुलमोहर: 

स्वैर कल्पना: "वीजपाऊस"

Submitted by निमिष_सोनार on 9 August, 2010 - 12:29

चंदामामा वीज विकत घेतो...
सूर्यदादा कडून!

चांदण्याताईंना वीज मोफत वाटतो ...
ओंजळ भरून!

महिनाभर निघते आकाश,
प्रकाशाने उजळून!

महीना संपल्यावर सूर्याकडून येते,
विजबीलही भरभरून!

बील भरले नाही तर सूर्यदादा बघतो...
रागाने थरथरून!

चंद्राची वीज कापतो अमावस्येला...
चंद्राकडे पाठवून!

ढगआजोबा करीती थयथयाट...
चंद्राला विझलेला पाहून!

उडल्या वीजरूपी ठीणग्या अन संतापाच्या जलधारा ...
त्यात पृथ्वीताई निघाली न्हाऊन!

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - आकाश