कवीता

त्रिवेणी/हायकू उपक्रम- विषय १

Submitted by संयोजक on 1 September, 2019 - 22:59

Poem banner 1a.jpg

हा त्रिवेणी/हायकू उपक्रम. यामध्ये आपणास इथे दिलेल्या विषयावर १ त्रिवेणी किवा १ हायकू दोन्ही, किवा दिन्ही पैकी एक सादर करायचे आहे.

शब्दखुणा: 

जया एम च्या कवीता....

Submitted by कोकण्या on 29 July, 2014 - 14:35

जया एम..

फार पुर्वी म्हंजे ३/४ वर्शा पुर्वी हीच्या कवीता वाचल्या होत्या.. सुंदर शब्दाची मांडनी.. आशयाने परी पुर्ण अशा ह्या कवीता.. शब्दरचना एवढी मस्त आहे की पुन्हा पुन्हा वाचावीशी वाटते..भुरळ पाडते....

का कोणास ठावुक पन अचानक मार्च २०११ नंतर कुठलही साहित्य नाही.. कोनालाही उत्तर नाहि.. सगळच शांत....

काही दिवसापुर्वी एक कवीता वाचताना आठ्वन आली.. म्हनुन हीच्या कवीता शोधायच प्रयत्न केला.. पण काही ठाव ठिकाना लागेना. रोज नवीन प्रकारे सर्च, रोज नवीन सर्च की.. बर्‍याच जनाना संपर्कातसुन विचारना केली पण हाती शुन्य.... पुर्ण पणे विस्म्रुतित गेल्या होत्या ह्या कवीता ..

शब्दखुणा: 

भावना चिमटे

Submitted by Babaji on 23 June, 2014 - 04:13

मान्य आहे नियमांचे
महत्वही थोर
नको वाटते फुकाचे
आग्रही अघोर

माणुस वा माणूस हा
पेटतोय वाद
हरवते माणुसकी
नाही कुणा याद

शुद्धतेच्या आग्रहात
शुद्ध भाव कुठे
दीर्घ लघु आकारांत
भावना चिमटे

खेळ खेळलो जरासा
उघड गुपीत
अजूनही चाले कुणी
आंधळ्या चालीत

- दुकानजी

स्वैर कल्पना: "वीजपाऊस"

Submitted by निमिष_सोनार on 9 August, 2010 - 12:29

चंदामामा वीज विकत घेतो...
सूर्यदादा कडून!

चांदण्याताईंना वीज मोफत वाटतो ...
ओंजळ भरून!

महिनाभर निघते आकाश,
प्रकाशाने उजळून!

महीना संपल्यावर सूर्याकडून येते,
विजबीलही भरभरून!

बील भरले नाही तर सूर्यदादा बघतो...
रागाने थरथरून!

चंद्राची वीज कापतो अमावस्येला...
चंद्राकडे पाठवून!

ढगआजोबा करीती थयथयाट...
चंद्राला विझलेला पाहून!

उडल्या वीजरूपी ठीणग्या अन संतापाच्या जलधारा ...
त्यात पृथ्वीताई निघाली न्हाऊन!

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - कवीता