अवांतर

‘वसंता’तल्या मुक्तांगणचे ऋणानुबंध...

Submitted by Charudutt Ramti... on 25 May, 2021 - 09:01

युगानुयुगे संथ गतीने वाहणाऱ्या ‘कृष्णे’ काठी वसलेल्या, चांदोबाच्या मासिकातील एखाद्या गोष्टीत ‘आटपाट नगर’ वगैरे वर्णन केलेलं असावं, तसं आमचं ऐतिहासिक टुमदार असं मिरज शहर. ह्या शहराचे आणि माझे काही वेगळेच ऋणानुबंध. त्यातले काही अनुबंध, तिथे गल्ली गल्लीत बनणाऱ्या सतारिंचे , काही कै. अब्दुल करीम खॉं साहेबांच्या स्मृतिदिना निमित्त दर्ग्यात ऐकलेल्या धारवाडच्या कुण्या नवोदित गवयाच्या मैफिलीतल्या रागदारीचे, काही गांधर्व महाविद्यालयाचे, तर काही खरे मंदिर मध्ये ऐकलेल्या वसंत व्याख्यानमालेचे.

विषय: 

मुलीचा बाप होणे फार अवघड असते ..

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 24 May, 2021 - 17:59

मुलीचा बाप होणे फार अवघड असते. आणि त्यात तुझ्या लेकीसारखीचा बाप होणे तर आणखी अवघड. येतील हळूहळू अनुभव तुला ..

लेक अगदी अडीच तीन वर्षाची झाल्यापासून हे ऐकतोय. आणि तेव्हापासून उत्सुक आहे, तयार आहे, ते अनुभव कधी येताहेत याची वाट बघत Happy

आज एक बहुधा त्यातलाच मजेशीर अनुभव आला, तो शेअर करावासा वाटतोय. तेवढीच विचारांची देवाणघेवाण...

विषय: 

शाप

Submitted by पाचपाटील on 23 May, 2021 - 10:51

नेटफ्लिक्स,ॲमेझॉन,सोशल मीडिया
अन-इन्स्टॉल कर सगळं
गच्च भरून गेलंय डोकं
अजून किती कोंबशील
वाचूही नकोस
काही अर्थ नसतो त्यात
पुस्तकांचाही वैताग येण्याचे दिवस
आणि व्हिस्कीचाही कंटाळा येण्याच्या रात्री
सगळे स्वतःपासून पळण्याचे धंदे
बंद करून घे चहुबाजूंनी कडेकोट
मग स्वतःला कवटाळ
व्हायचं ते होईल बेंचो
कायकू डरताय ?
साधी हुरहूर तर आहे
तिला काय डरायचं ?
आणि डरण्याचं वय आहे का हे?
रोज संध्याकाळी ग्रेसची प्रॅक्टिस कर,
भय इथले संपत नाही वगैरे..

शब्दखुणा: 

ओळख..!

Submitted by पाचपाटील on 19 May, 2021 - 14:05

''तो हिंदू आहे का?''
होय.. पण चॉईसनं वगैरे नाही.
आई-बाप हिंदू, म्हणून तो हिंदू.

"कसा हिंदू आहे तो?"
गोडसेवाला हिंदू नाही,
गांधीवाला हिंदू आहे तो..!
बरं वाटतं ते त्याला स्वतःपुरतं,
किंचाळावं वगैरे लागत नाही त्यात.

'तो परंपरावादी आहे का?'
नाही.
पुरणपोळी मिळते म्हणून सण आवडतात त्याला.
बाकी तो देवळांच्या वगैरे वाट्याला जात नाही.
आणि देवांनीही फारसं मनावर घेतलेलं नाही त्याला
अजूनतरी..
पण असं असलं तरीही तुकाराम जाम आवडतात त्याला..!

शब्दखुणा: 

बेन 10

Submitted by कृतिक शैलेश पटेल on 15 May, 2021 - 10:22

इच्छा मागितली एकदा पाहून तुटता तारा।
माझ्या समोर पडला तो डौलवत अंबर धरा।।
त्यातून निघाले एक विचित्र यंत्र।
होते त्यात रूप बदलायचे तंत्र ।।१।।
मिळाले मला त्यानं अनेक रूप।
त्यामुळे झालो मी दश रूप।।
करून दृष्ट परग्रहिंचा संहार।
पृथ्वी वासिंसाठी झालो मी दशावतार।।२।।
फोरआर्म, ह्युमंगसॉर अवतार बलवान फार।
नवग्रह विजयी विलगॕक्स ला मिळाली हार।।
इंकर्शंसला आठवली त्यांची नानी।
जेव्हा स्वंफायर उतरला रणांगणी।।३।।
विश्व भयभीत ज्याला संपली हायब्रिडची कहाणी।
पाजले त्याला आॕम्निट्रीक्सरूपी तलवारीचे पाणी ।।

विषय: 
शब्दखुणा: 

तीन वात्राटीका

Submitted by नितीनचंद्र on 15 May, 2021 - 08:08

१)
काहीतरी अस घडत अन
डोक्यात तिडीक उठते

कळ शांत झाल्यावर
मनाला मैत्रीची महती कळते

२)

तिडीक एकाला उठते
छळ दुसर्याचा होतो

मैत्री मधे हा अनुभव
मला पुन्हा पुन्हा येतो

३)

जाऊ दे,
हे असच घडायच
आपण मात्र मैत्रीला
कायमच जागायच

विषय: 

कवीचा मृत्यू आणि इतर

Submitted by पाचपाटील on 13 May, 2021 - 14:45

ऑनलाईन शोकसभा..
फार चांगला होता
मनमिळावू
कष्टाळू
एकांतप्रिय होता
कोऑपरेटीव्ह नेचरचा होता
हसतमुख होता
कविता पण लिहायचा
मला त्यातलं एवढं कळत नाही
पण चांगल्याच असतील
पाठवत असायचा इकडे तिकडे
पण छापायचेच नाहीत हो लोक
लोकांना किंमत कळली नाही त्याच्या कवितांची
आता कोण पाठवणार मला कविता..!

एका ग्रुपवर कळलं सकाळी
वाचून धक्का बसला
मग लगेच बाकीच्या ग्रुपवर सगळ्यांना कळवलं
सगळ्यांना धक्का बसला

शब्दखुणा: 

प्रत्येक बापात एक आई लपली असते..

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 9 May, 2021 - 08:44

प्रत्येक बापात एक आई लपली असते..

पण असे फोटोशॉप केल्याशिवाय ती कोणाला कळत नाही Proud

1620550168619.jpg

------------------------

विषय: 
शब्दखुणा: 

आईच तर आहे..!

Submitted by पाचपाटील on 6 May, 2021 - 15:22

कुत्र्याचं पिल्लू त्याच्या आईकडं दुडूदुडू धावत येतं आणि
पिल्लाची आई त्याच्यावर पाखर घालते,
असं काही दिसलं की त्याच्या पोटात तुटतं..!
आपल्यालाही आई आहेे, हे त्याला आठवतं.. आणि काही दिवस तो विस्कटून जातो..!

मग त्याला सांगावं लागतं की असं करू नये अरे...
एवढं तोडू नये..बोलावं अधूनमधून घरी..
विचारपूस करावी सगळ्यांची...
स्वतःबद्दल काही सांगण्यासारखं नाही, असं वाटत असेल, तरीही ठीक आहे..
पण किमान एवढं तरी सांगू शकतोसच की बरा आहे मी,.. काळजी करू नकोस.. होईल माझं सगळं व्यवस्थित...!

एवढंही खूप असतं आयांना..!!

शब्दखुणा: 

वसतिगृहातल्या गमतीजमती

Submitted by वावे on 3 May, 2021 - 07:52

वसतिगृहात रहात असताना चांगले, वाईट, मजेशीर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव येतात. मलाही आले. त्यापैकी दोन गमतीशीर अनुभव लिहीत आहे. ( नावं बदलली आहेत)

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - अवांतर