रंगीबेरंगी

DOW Jones Index

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

DOW ५२७ पॉईंटस्नी पडला आहे (लिही पर्यंत व अजुनही जोरात नोझ डाईव्ह घेत आहे. A 9 percent slide in Chinese stocks. Is that the reason?)

प्रकार: 

India Inc

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

फेब महीन्यात लोकांना Valantine Day चे वेध लागतात पण मला लागतात बजेटचे वेध. ICWA करताना आम्हा मित्रात एक compitition असायची की या वर्षी कुठला tax वाढेल वा कमी होईल. 80 L, 80 CCB अशा भयानक भाषेत आम्ही एकमेकांशी बोलायचो. वाटायचे की फार तिर मारलेत.

प्रकार: 

शेर

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

आने वाली नस्लें, तुमपे रश्क करेंगी हम्-असीरों..

जब उनको ये खयाल आयेगा, तुमने रॉबिनहूडको देखा था!!!!

विषय: 
प्रकार: 

ICICI Value analysis

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मी ICICI च्या Value analysis ला थोडे पुढे नेऊन दरवेळी कशावर रिसर्च करायचा ते ठरवतो. ती फाईल ईथे upload केली आहे. दरवेळी LTP चेंज केल्यावर साधारण estimates मिळु शकतात. यात १०० कंपन्या बंद्दल माहीती आहे.

प्रकार: 

बुद्धं शरणं गच्छामि!

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

बुद्धं शरणं गच्छामि!
धम्मं शरणं गच्छामि!
संघं शरणं गच्छामि!

विषय: 
प्रकार: 

Traditions and Values

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

He was a proud man, with that peculiar pride, not of achievement, not the pride of the well-born or of the rich, but the pride of an ancient race, of the representative of an ancient tradition and system of thought and morality which, actually, had nothing whatever to do with what he really was.
-J Krishnamurti, in The only revolution

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

स्वागत

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

नमस्कार मंडळी! आपल्या सर्वांचे स्वागत या माझ्या जंगलात!!

RH_120325.jpg

विषय: 
प्रकार: 

राजधानीतून...

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Nov 8, 2006

A visit to Ward 57 of Walter Reed Army Medical Center, Washington, DC

प्रकार: 

वाचण्याजोगे

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

रैन बसेरा
शप्पथ , हि बाई काय भन्नाट लिहिते. At a strech A-Z सगळे post एकापाठोपाठ वाचून काढले.

विषय: 
प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

भारतीय घराचे स्फ़ुट..

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

माणसाच्या मुलभुत गरजांमधे तशा सर्वच गरजा धडपड करुनच प्राप्त होतात. अन्न वस्त्राची बरोबरी करण्या इतपत सक्षम होणार्‍या कित्येकांना घर उभे करण्यासाठी मात्र तपातूनच जावे लागते.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - blogs