India Inc

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago
Time to
read
<1’

फेब महीन्यात लोकांना Valantine Day चे वेध लागतात पण मला लागतात बजेटचे वेध. ICWA करताना आम्हा मित्रात एक compitition असायची की या वर्षी कुठला tax वाढेल वा कमी होईल. 80 L, 80 CCB अशा भयानक भाषेत आम्ही एकमेकांशी बोलायचो. वाटायचे की फार तिर मारलेत. गेले ते दिन गेले. हातातून पेन सुटले नी कि बोर्ड आला. ( नाही मी म्हातारा नाही गेले ते दिन गेले म्हणायला) पण Management accounting सुटले ते सुटलेच.

थोड्याच दिवसात बजेट येईल. परत एकदा ४ दिवस लोक बोलतील व विसरुन जातील. खरच काय होईल या वेळेस. India Inc ही टर्म आता ग्लोबल झाली आहे. भारतात काय होत यावरुन Nasdq वर किंवा खाली जातो. (हे जरा जास्त आहे, I Know ) पण म्हणायचा मुद्दा हा की India is crucial part of global economy.

wheel will come to complete stop in few years ई.स. १७ - १८ ०० मध्ये जगात पावरफुल असनार्या दोन इकानॉम्या होत्या. एका चिन, दुसरा भारत.

चिन शिवाय आज US चे पान हालत नाही. १९७५ नंतर चिन मध्ये ज बदल झाले त्याची फळ त्यांना मिळाली.

भारता साठी १९९१ उजाडाय्ची वाट पाहावी लागली. पण त्याची फळे आज आपण पाहात आहोत. ते रिपीट करन्याचा माझा मुळीच उद्देश नाही. पन they say history repeats itself .

बजेट पुर्वी आपण २००८ च्या आसपास कुठे असु (सोबत जग) देखील कुठे असेल. हे मला मांडावे वाटले.

येत्या मार्च महीन्यात कंपन्याचे वार्षीक निकाल जाहीर होतील. Year On year growth ह्या वर्शी ४० टक्क्याची आहे. ( based on 9 months results . गेल्या वर्शी ती २२ ते २५ टक्के होती. (गेल्या वर्षी India Inc 8 टक्क्यानी वाढली. ह्या वर्षी देखील तिच परिस्थीती राहानार आहे.

जागतीक ईकॉनॉमीत कमोडीटी प्राईजेस कमी झाल्या आहेत त्याचा परिनाम भारतावर होनारच. रिलायन्स, च्या नफ्यात त्याचा फरक दिसेल.

हाउसिंग - कंस्ट्र्क्शन. - गोल्डमेन सचेस हे असे इस्टीमेट करत आहेत की या वर्षी लोन ईंडस्टी ही २० टक्क्याने ग्रो होईल. (त्याचा परिनाम म्हणजे banks चे स्टॉक वाढतील. पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, हैद्राबाद हे जरी ड्रिम लोकेशन्स असतील तरी ईतर ही मोठ्या शहरात घर घेने वाढेल. गेल्या वर्षी लार्सर्न टुब्रो, गुजरात अंबुजा अशा कंपन्याचा नफ्यात भरगोस वाढ झाली. गुजरात ज्या न्फ्यात तर १५५ टक्क्याने वाढ झाली. या वर्षी देखील तसेच टारगेट आहेत.
घर घेन्यामुळे जी बुस्ट मिळाली तिला खिळ घालन्याचा प्रयत्न RBI सात्यत्याने करत आहे. कालच एकाठिकानी वाचले की परत CRR 2 टक्क्यने वाढनार. कदाचीत या बजेट मध्ये काही लेव्हीज वा टक्सेस वाढायची शक्यता नाकारत येत नाहे. पण २००८ हे वर्ष देखील housing year असेल यात वाद नाही.

Capital goods मध्ये BHEL, L&T सारख्या मोठ्या कंपन्या कडे कधी न्हवे ते backlog आहेत. प्रंच्ड मोठ्या प्रमानावर ऑर्डर्स असल्यामुळे २००८ हे वर्ष फायद्याचे ठरनार.

Auto: पुढील दोन वर्ष हे Auto ind चे असायला हरकत नाही. खुप पैसा, वाढलेल्या गरजा यामुळे चारचाकी हे स्वप्न न राहाता गरज बनली आहे. M&M, Maruti, Tata Motors, Bajaj Auto हे गेल्या वर्षी पेक्षा जास्त नफा या वर्षी कमावतील असा माझा अंदाज आहे.मारुती नेहमी कार च्या किमती कमी करते या वेळेस वाढविल्या आहेत या वरुन अंदाज येईल. गेल्या वर्षी स्मॉल कार्स वरची excise duty २४ वरुन १६ वर आनली या वेळेस कदाचित लार्ज कार्स, ट्र्क्स वैगरे पण १६ वर येतील. read sales boost

IT sector बद्दल मी लिहायलाच नको. परत एकदा फाय्दा होनार्च. TCS, INFY, Satyam, Wipro हे परत एकदा big daddy राहतील.

फार्म गुडस भारतीय शेती मान्सुन वर आधारित असल्यामुळे यावर मला जास्त काही लिहीता येनार नाही.

परकिय चलन व गंगाजळी hold your breath भारत जगातील २० श्रींमत देशात गणला जाउ लागला आहे. परकिय चलनाचा भरपुर साठा असल्यामुळे अनेक बाबी आपोआप साध्य होतील.

India Inc कडे आता दुर्लक्ष करता येनार नाही असे २००० मध्ये अटलजीनी व यशंवत सिन्हा नी म्हटले होते. ते प्रत्यक्षात आले आहे.बर्याच कंपन्या आपला manufactring
base पण भारतात आणायला तयार आहेत. sweden & UK ला भारतीय मेक ची टाटा ईंडीका एक्सपोर्ट केली जानार आहे.

Hindalco नावाची आणखी एक कंपनी एका परकिय कंपनीला $ 6 B cash मध्ये देउन विकत घेत आहे. टाटानी एक स्टिल कंपनी विकत घेतली. भारत फोर्ज ही जगातील (हो) नं एक ची फोर्जींग कंपनी आहे. ह्या तिन्ही उदा वरुन दिसुन येईल की फक्त IT तच आपण पुढे नाही तर manufacturing मध्ये पण पुढे जात आहोत.

मा. प्रधानमंत्री व अर्थमंत्री हे कदाचित परत एकदा ८ ते ९ टक्क्याची घोषना करतील अशी आशा वाटत आहे.

all in all हे वर्ष पण भारतीय शेअर बाजारा साठी चांगलेच असनार ही पण आशा करु या व एक समृध्द भारत निर्मान करन्यास आपला खारीचा वाटा देऊ या.

प्रकार: