पक्वान्न

अ‍ॅपल रबडी

Submitted by दिनेश. on 22 June, 2015 - 05:12
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे

संत्रा बर्फी

Submitted by दिनेश. on 15 June, 2015 - 04:58
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 

जिलेबी ( यीस्ट न घालता)

Submitted by saakshi on 11 May, 2015 - 07:36
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

साखरेचे मांडे

Submitted by दिनेश. on 4 May, 2015 - 07:09

केळ्याचे लाडू

Submitted by दिनेश. on 1 September, 2014 - 05:15
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे

इनस्टंट जिलेबी

Submitted by आरती. on 15 June, 2014 - 11:52
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

आम्रखंड (झटपट्/इंस्टंट)

Submitted by डॅफोडिल्स on 7 April, 2014 - 12:08
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
प्रादेशिक: 

कच्छी पद्धतीचे चुर्मा लाडू (फोटोसहीत)

Submitted by आरती. on 2 April, 2014 - 05:41
लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 

गूळपोळी

Submitted by मंजूडी on 17 January, 2014 - 04:22
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

सातकापे aka सातकप्पे घावन

Submitted by शैलजा on 23 February, 2013 - 09:05
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - पक्वान्न