पक्वान्न

मायबोली मास्टरशेफ - बाईमाणूस - मलई बदाम मटका विथ लेमन झटका

Submitted by बाईमाणूस on 15 September, 2016 - 22:53

बासुंदी फोटोसह

Submitted by निल्सन on 22 March, 2016 - 08:50
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फ़्रुट श्रीखंड

Submitted by मुग्धा केदार on 18 February, 2016 - 01:38
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बुंदीचे लाडू - boondiche ladu

Submitted by आरती. on 6 November, 2015 - 02:52
boondi ladu
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

बेळगावी कुंदा

Submitted by दिनेश. on 6 July, 2015 - 05:41
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

अ‍ॅपल रबडी

Submitted by दिनेश. on 22 June, 2015 - 05:12
Apple rubadee
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे

संत्रा बर्फी

Submitted by दिनेश. on 15 June, 2015 - 04:58
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 

जिलेबी ( यीस्ट न घालता)

Submitted by saakshi on 11 May, 2015 - 07:36
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पक्वान्न