पक्वान्न

खवा-बेसन वड्या/बर्फी

Submitted by चिन्नु on 24 December, 2012 - 06:02
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
प्रादेशिक: 

माहीम चा हलवा (फोटोसह)

Submitted by डॅफोडिल्स on 15 November, 2012 - 14:31
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

फिरनी

Submitted by नंदिनी on 21 October, 2012 - 07:19
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - सफरचंद मोदक - गोड - साक्षी

Submitted by साक्षी on 29 September, 2012 - 07:18
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

नागपंचमी स्पेशल --- पुरणाचे दिंड ----

Submitted by निवा on 22 July, 2012 - 23:43
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मलाईबहार ( बंगाली मिठाई )

Submitted by अगो on 7 March, 2012 - 09:06

खांडवी

Submitted by मंजूडी on 24 February, 2012 - 02:26
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

चवडे (फोटोसह)

Submitted by डॅफोडिल्स on 28 October, 2011 - 05:53

Pages

Subscribe to RSS - पक्वान्न