पारंपारीक मराठी

लसणाच्या पातीची चटणी

Submitted by मनस्विता on 12 February, 2019 - 04:41
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

वरण फळ/ वरण चकोल्या/ डाळ ढोकळी (गुजराती शब्द)

Submitted by स्स्प on 12 February, 2019 - 00:32
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पुरण- कटाची आमटी वाटणाची

Submitted by ShitalKrishna on 14 January, 2019 - 06:56
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

पुरणपोळी - रवा मैद्याची

Submitted by VB on 12 January, 2019 - 13:19
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मिरची तूफान

Submitted by योकु on 20 December, 2018 - 10:14
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पुडचटणी

Submitted by किल्ली on 9 December, 2018 - 14:08
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

करायला घेतली व्हेज कोल्हापुरी अन.........

Submitted by किल्ली on 28 November, 2018 - 09:49
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पिठलं - ज्वारीच्या पिठाचं

Submitted by योकु on 21 November, 2018 - 08:00
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

बालुशाही _ सविस्तर

Submitted by किल्ली on 15 November, 2018 - 13:22
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी