पारंपारीक मराठी

कोहळ्याची खीर

Submitted by दिनेश. on 25 April, 2016 - 12:05
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

आम्रखंड

Submitted by मृणाल साळवी on 10 April, 2016 - 08:28
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

करवंदाची चटणी

Submitted by दिनेश. on 8 April, 2016 - 06:58
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

बासुंदी फोटोसह

Submitted by निल्सन on 22 March, 2016 - 08:50
लागणारा वेळ: 
३ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मेथिची कुट लावुन भाजी

Submitted by प्राजक्ता on 22 March, 2016 - 07:58
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

उकडलेल्या बटाट्याचा शिरा

Submitted by योकु on 7 March, 2016 - 10:17
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दही/ताकातली चाकवताची पळीवाढी भाजी

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 20 February, 2016 - 11:15
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

भाकरी - अ लेसन फॉर लेमन्स

Submitted by तृप्ती आवटी on 18 February, 2016 - 13:08
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फ़्रुट श्रीखंड

Submitted by मुग्धा केदार on 18 February, 2016 - 01:38
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी