पारंपारीक मराठी

आंबाडी च्या पाकळ्यांचे लोणचे

Submitted by सायु on 7 December, 2016 - 06:07
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कांदा-लसूण मसाला (सोलापूरी पद्धतीचे काळे तीखट)

Submitted by स्मिताजित on 7 December, 2016 - 03:40
लागणारा वेळ: 
१ दिवस
प्रादेशिक: 

कवठाचे लोणचे

Submitted by सायु on 29 November, 2016 - 07:33
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चटक -मटक- चटणी- चटक ...... आवळ्याची चटकदार टिकाऊ चटणी

Submitted by दीपा जोशी on 26 November, 2016 - 04:50
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

कोबीच्या वड्या

Submitted by टवणे सर on 15 October, 2016 - 15:43
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

श्रीखंड वडी

Submitted by सायु on 27 September, 2016 - 03:45
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

अंबाड्याचे लोणचे

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 21 July, 2016 - 04:02
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

साखर आंबा (हापुस + तोताफल्ली/ तोतापुरी आंब्याचा)

Submitted by सायु on 18 July, 2016 - 08:00
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रव्याचे कटलेट्स.

Submitted by आरती on 14 July, 2016 - 15:43
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पडवळाच्या सालीची चटणी

Submitted by सायो on 30 June, 2016 - 19:00
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी