दत्त चित्ताचा अंकुर

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 15 May, 2019 - 11:39

दत्त चित्ताचा अंकुर
************

आला मायेला भेदून
दत्त चित्ताचा अंकुर
खोल जीवात दडली
आस प्रकाश आतूर ॥

मोक्ष वसंता चाहुल
दत्त मनाचा मोहर
भक्ती रसात ओघळे
गंध मदिर सुंदर ॥

दत्त जाणिवेचे फुल
येई हळू उमलून
माझे पणात आलेला
मज मी पणा कळून ॥

नाम गंधात भिजली
दत्त वायूची लहर
माझ्या चित्तात वसली
प्रभू प्रेमाचीच कोर ॥

तृष्णा तापल्या जीवास
दत्त मृगाचा पाऊस
तया एकरूप होता
सरे जीवनाची हौस ॥

दत्त दिसतो जनात
दत्त फिरतो वनात
दत्त कृपाळू केवळ
सदा विक्रांत मनात

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दत्त जाणिवेचे फुल
येई हळू उमलून
फोल मीपणा आघवा
जाई संपूर्ण गळून ॥

....... मी असे वाचले !

कविता सुरेखच.....

____/\____

शाली धन्यवाद

शशांक हे ही फार छान वाटते

सुरेख!
तुमच्या लिखाणात नेहमी ध्यानमग्नता जाणवते.