aschig यांचे रंगीबेरंगी पान

लेग लेक्सचे खग

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

काल येथुन जवळच असलेल्या लेग (Legg) लेक्सना नवी लेन्स (Olympus Zuiko four/thirds 70-300 35mm equivalent 140-600) अजमावयला म्हणुन गेलो होतो. ६० नंबरचा फ्रीवे बनवतांना माती करता खणलेले भल्यामोठ्या गड्ड्यांचे स्वरुप बदलवुन हे तीन कृत्रीम तलाव बनवण्यात आले आहेत. सप्ताहांताला थोडीफार गर्दी असते, खास करुन हिस्पॅनीक लोकांची. काही ठिकाणी बरळणारे रेडीओ पण ऐकु येतात. मास्यांसाठी गळ लाऊन खूप लोक बसले असतात.
पाणी म्हणजे पक्षी असे माझे साधे समीकरण होते. निराशा झाली नाही.

सापशिडी

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

'अमरेन्द्रा, ही बातमी पाहिलीस का'?, सिरीअल तोंडात ढकलत संगणकावरील बातम्यांवर दररोजप्रमाणे नजर फिरवीत युवराजने विचारले.
'कोणती, ती माकडचेष्टांची'?, त्याला पुर्ण बोलु न देताच पटावरील सोंगट्यांवरुन नजर न काढता अमरेंद्र बोलला.
'तुला कसे कळले की मी त्याच बातमीबद्दल बोलतोय म्हणुन'?, युवराज आश्चर्यचकीत होऊन म्हणाला.
'आम्हाला डिटेक्टीव्ह मांजरेकर उगीचच म्हणतात का लोक'?
'तेही खरेच म्हणा, पण तरीही'?
'अरे, सोपे आहे. लक्ष वेधुन घेणारी तीच एक बातमी आहे आज'.

विषय: 
प्रकार: 
शब्दखुणा: 

केरळ डायरी: भाग ३

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

केरळ डायरी - भाग २

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

भाग १: http://www.maayboli.com/node/22402

महिन्याभरात बरेच फिरायचे होते तरी मुख्य मुक्काम कोट्टयमलाच असणार होता. तिथल्या अनेक इयत्तांच्या विद्यार्थ्यांबरोबर चर्चा व अनेक अौपचारीक व अनौपचारीक टॉक्स. त्यादरम्यान असलेल्या इतर अनेक पाहुण्यांबरोबर गप्पा मारायची पण संधी मीळणार होती. केरळ राज्यसरकारच्या या उपक्रमात (Erudite scheme - Scholar In residence) वर्षभरात अनेक देशी-विदेशी विद्वान येणार होते त्यातील काही मी असतांना पण असणार होते.

विषय: 

फोकस आणि फ्रेमींग

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

SLR फोकस व फ्रेमींग चे हे काही प्रयोग - आमच्या बिल्डींगच्या कोर्ट्यार्ड मधील.
एखादा फोटो आवडल्यास वा नावडल्यास कारणमिमांसा पहायला आवडेल. तेंव्हा खुश्शाल क्रिटीसाईज करा.
४ क्रॉप केलेल्या फोटोंच्या खाली तसे नमुद केले आहे. बाकी फ्रेम्स जशा घेतल्या तशाच आहेत.

(१)
c2P4032515.JPG
(हा क्रॉप केला आहे)

(२)
cP4032517.JPG
(३)
cP4032527.JPG
(४)

देअर ईज स्प्रींग इन माय स्टेप

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

पुढचे आईस एज (अकबरी घोटाळे टाळा) आले की काय असे वाटत असतांनाच वसंताचे आगमन झाले एकदाचे. पर्ण् विरहीत वृक्ष माझा फोटो - माझा फोटो म्हणत नवीन कपड्यांमागे धावते झाले. एका वर्कशॉप करत गळ्यात घातलेला दागीना तसाच राहिल्याने मात्र एका झाडाचे फावले. पण हे शेवटचे पान O Henry च्या कथेतल्या प्रमाणे रंगवलेले मात्र नाही.

cP3282500.JPG
जुने व नवे

cP3282506.JPG
नवेच नवे

कृष्णविवरांच्या काळ्या करतुती

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

खगोलशास्त्रीय विषयांमध्ये कृष्णविवर हे निर्विवादपणे सर्वाधीक लोकांचे लाडके असते. अशा या कृष्णविवरांच्या अंतरंगात डोकावुन पाहुया.

विषय: 
प्रकार: 

केरळ डायरी - भाग ९

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
5 वर्ष ago

भाग १: http://www.maayboli.com/node/22402
भाग २: http://www.maayboli.com/node/25445
भाग ३: http://www.maayboli.com/node/25476
मधले भाग अजुन लिहायचे आहेत.
भाग ७: http://www.maayboli.com/node/23569
भाग ८: http://www.maayboli.com/node/23702

विषय: 

केरळ डायरी: भाग ८

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
5 वर्ष ago

भाग १: http://www.maayboli.com/node/22402
भाग २: http://www.maayboli.com/node/25445
भाग ३: http://www.maayboli.com/node/25476
मधले भाग अजुन लिहायचे आहेत.
भाग ७: http://www.maayboli.com/node/23569

हा पक्षी कोणता?

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

माझ्या बिघडलेल्या फोटोंकरता एक उपयोग शोधण्यात मी यशस्वी झालो आहे असे मला वाटते. खास करुन पक्षांचे फोटो. इथे मी असे फोटो टाकीन ज्यात पक्षी नीट ओळखु येत नाही, आणि तुम्हाला तो ओळखायचे आव्हान देईन. अर्थात उत्तरादाखल माझ्याजवळ त्या पक्षाचा चांगला फोटो देखील असेल. झब्बु देण्याबाबत तीच एक अट आहे. एक कोडेदार फोटो असेल तर एक उत्तरदार देखील असावा.

प्रश्न देतांना तुमच्या नावाचा उल्लेख करुन एक रनींग नंबर वापरा (उदा. माझा पहिला प्रश्न असेल aschig १)
उत्तर देतांना प्रश्नाच्या क्रमांक वापरता येईल. (या सुचनेकरता माधवला (व सावलीला सुद्धा) धन्यवाद)

Pages

Subscribe to RSS - aschig यांचे रंगीबेरंगी पान