माहिती

FMCG सेक्टर

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

FMCG हे सेक्टरच मुळी equal wait वा under performer आहे. ( compare with other like Auto / infra etc). पण तरीही त्यातील काही चांगल्या कंपन्या ज्यात फायदा नक्की आहे.

डाबर -

प्रकार: 

बजेट ०७

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

काय झाले या बजेट मध्ये? चांगले की वाईट? सुधारणा की पोलीटिकल स्पिच?

प्रत्येकजन आपाआपल्या प्रमाने अंदाज काढतो. माझ्या मते हे बजेट न्युट्रल होते. FM नी जास्त जोखीम उचलली नाही. सर्वाना खुष ही केले नाही कोणी रागवले ही नाही.

प्रकार: 

ICICI Value analysis

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

मी ICICI च्या Value analysis ला थोडे पुढे नेऊन दरवेळी कशावर रिसर्च करायचा ते ठरवतो. ती फाईल ईथे upload केली आहे. दरवेळी LTP चेंज केल्यावर साधारण estimates मिळु शकतात. यात १०० कंपन्या बंद्दल माहीती आहे.

प्रकार: 

लोकशाही..

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

The heights of popularity and patriotism are still the beaten road to power and tyranny; flattery to treachery; standing armies to arbitrary government; and the glory of God to the temporal interest of the clergy.
-David Hume (1711-1776)

प्रकार: 

हितगुज

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

ऑगस्ट १९९८ मधे हितगुज सुरू झालं आणि मग इतकं पुढे गेलं की मायबोली म्हणजेच हितगुज असं समीकरण बनलं.
हितगुजवरचा सगळ्यात पहिला संदेश आजही उपलब्ध आहे.

सगळ्यात पहिला संदेश

विषय: 
प्रकार: 

उपनिषदे..

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

... tat tvam asi (तत्वमसि ) ...
-Chandogya upanishad, VI.VIII ...

Chandogya Upanishad is also one of the oldest ones and perhaps the best known. It belongs to Saamveda, the veda with metre. It has many very interesting passages in which we learn
- of the knowledge that Kshatriyas had but Brahmins did not,
- of Satyakama's story about how its not your birth that decides if you are a Brahmin,
- of Aruni's statement about the origin of the universe from sat which in the same breath challenges another theory of origin,

प्रकार: 

उपनिषदे..

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

Sakalya: Yadnyawalkya, how many gods are there?
Yadnyawalkya: According to the "Hymn of all the gods" there are 3306.
S: Yes, but how many gods are there?
Y: 33.
S: Yes, but how many gods are there?
Y: 6.
S: Yes, but how many gods are there?
Y: 3.
S: Yes, but how many gods are there?
Y: 2.
S: Yes, but how many gods are there?
Y: One and a half.
S: Yes, but how many gods are there?
Y: One.
(S: Which are those 3306 gods?)
-Brihadaranyaka Upanishad, III.IX.1

प्रकार: 

उपनिषदे

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

Gargi: Yadnyawalkya, since all this world is woven on water, please tell me on what is the world of water woven.
Yadnyawalkya: On the world of wind.
G: And on what is the world of wind woven?
Y: On the world of atmosphere.
G: And on what is the world of atmosphere woven?
Y: On the world of sun.
G: And on what is the world of sun woven?
Y: On the world of moon.
G: And on what is the world of moon woven?
Y: On the world of stars.
G: And on what is the world of stars woven?
Y: On the world of gods.
G: And on what is the world of gods woven?

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - माहिती