माहिती

स्टॉक रिसर्च

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

स्टॉक रिसर्च.
जगातील जे successful traders आहेत ( ज़िम क्रेमर, अलेक्सझांडर एल्डर वैगरे) त्यांचा मते इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ़ सायकॉलॉजी.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Mutaual Funds म्हणजे काय?

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

लहानपणी माझ्या आई ने मला एक माणूस नी त्याचे ५ मुलाची गोष्ट सान्गीतली होती. एका मूलाला कोनीही त्रास देउ शकतो, पण जेव्हा ते ५ ची जन एकत्र येतात तेव्हा they are the winners कारण आता ते ५ बोट नसतात तर एक मूठ म्हनून काम करत असतात.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

स्टॉक म्हणजे काय?

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मी लहान असताना आमच्या शेजारी माझी मावशी पण रहायची. माझी मावस बहीन मनीषा नी मी बरोबरीचेच. लहानपनी एके दिवशी माझ्या काकानी तिला एक पिगी बैन्क आनून दिली. मनीषा मला म्हनाली की ति बचत करनार आहे.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

अवांतर

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

स्नो वितळून गेला आहे तेव्हा लोकहो तुम्हाला इथे धुडगूस घालायला, बागडायला काही हरकत नाही. फक्त शेजारी ललिताताई आहेत त्याना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या. सर्व मायबोलीकरांचे इथे स्वागत आहे.

विषय: 
प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Try this

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

How many folds you can put to the paper ? Try it out before checking the following link
http://pomonahistorical.org/12times.htm

विषय: 
प्रकार: 

मानव ? यंत्र ?

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Tsunami

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Please check this out ....

http://tsunamihelp.blogspot.com/

विषय: 
प्रकार: 

वाचण्याजोगे..

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Gmail

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Ever since I've read about gmail, I've spent quite a few hours browsing WorldWideWeb to get any bit of information I can gather.

It is interesting to read few of them ..

Lets start with
http://www.gmail-is-too-creepy.com/

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - माहिती