भय

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग नऊ

Submitted by मुक्ता.... on 20 February, 2020 - 17:21

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच यकथामलिकेच्या अधिच्या भागाचे धागे खाली दिले आहेत

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग आठवा

Submitted by मुक्ता.... on 19 February, 2020 - 13:06

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग आठवा

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग सातवा

Submitted by मुक्ता.... on 19 February, 2020 - 03:24

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच यकथामलिकेच्या अधिच्या भागाचे धागे खाली दिले आहेत
भाग एक
https://www.maayboli.com/node/73290
भाग दोन
https://www.maayboli.com/node/73298
भाग तिन
https://www.maayboli.com/node/73372
भाग चार
https://www.maayboli.com/node/73373
भाग पाच

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग सहा

Submitted by मुक्ता.... on 17 February, 2020 - 13:43

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच यकथामलिकेच्या अधिच्या भागाचे धागे खाली दिले आहेत
भाग एक
https://www.maayboli.com/node/73290
भाग दोन
https://www.maayboli.com/node/73298
भाग तिन
https://www.maayboli.com/node/73372
भाग चार
https://www.maayboli.com/node/73373

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच।भाग 2 थोडासा दिलासा...पण तात्पुरता

Submitted by मुक्ता.... on 11 February, 2020 - 12:50

"बोल......" वत्सलआत्या म्हणाल्या....
नवीनने काही सांगायचा आठवायचा प्रयत्न केला....पण त्याला विचित्र झटके येऊ लागले.....दातखिळी बसणार इतक्यात वत्सलने त्याला शांत केले, पूर्ण माया एकवटून हलवले, जागे केले.....पहिल्यांदाच त्याला काही वेगळं घडतंय हे जाणवलं....
वत्सलने नविनच्या डोक्यावर हळुवार हात फिरवला.नवीन खूप शांत आणि रिलॅक्स झाला. वत्सल त्याला म्हणाली," माय लेकरा आर जे काय बी हुतय त्ये लय वंगाळ हाय, आता मन एकजागी बशिव, समदं इचार काढून टाक आन म्या काय बोलत्ये त्ये ऐक, तुला थोडा तरास हुईल, लै तरास काडलास, आता आणि थोडा, पण समदी धूळ झटक आन मग बग कसा शांत हुशील"

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग एक

Submitted by मुक्ता.... on 10 February, 2020 - 06:14

सरमिसळ, एक भयकरी रोमांच १ आत्ता!!

"तू यात डोकं घालू नको देवकी......"
सासूबाई कडाडल्या....
देवकी जागीच थांबली.उचललेलं पाऊल तसंच थिजलं.कुणीतरी डोक्यावर आघात केला असावा तशी ती काही सेकंद स्तब्ध झाली.
"तुला कधी पासून उमाळा आलाय माझ्या लेकाचा? मी आलेय ना आता पाहून घेईन सगळं!!"

एक रहस्यमयी डोंगर (अंतिम भाग)

Submitted by Vaibhav Bhonde on 10 November, 2018 - 06:03

इकडे रामचा मंत्रोच्चार अखंडपणे चालूच होता. मग त्याने रामला अडथळा आणायला सुरुवात केली. पण रामभोवती
त्याचे अडथळे पोहचू सुद्धा शकत नव्हते. कारण रामने दोघांच्याभोवती सुरक्षाकवच आखले होते. त्याने वार्याने अडथळा आणायचा प्रयत्न केला पण त्याने सुद्धा काही उपयोग झाला नाही.
आता भूताचे काही. चालणार नव्हते आणि त्या द्रष्ट शक्तीचेही. ज्या द्रष्ट शक्तीने त्या डोंगरावर ताबा ठेवला होता

विषय: 
शब्दखुणा: 

एक रहस्यमयी डोंगर 3

Submitted by Vaibhav Bhonde on 5 November, 2018 - 11:14

'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' .लगेच रामने आणि सचिनने ती फळे तोडली आणी खाल्ली .खूपच स्वादिष्ट लागले ते फळ त्यांना .एवढ्यातच त्यांना त्यांच्या शरीरात बदल जाणवू लागला. त्यांचे शरीर बदलत होते . हाताची नखे खूप वाढली होती. केस वाढत होते.एखाद्या भूताप्रमाणे आता त्यांचे शरीर झाले होते आणि निलेशनेही आता त्याचे रूप
बदलले होते. तो आता त्याच्या खर्या रूपात आला होता. तो सुद्धा एक भूत होता. त्याने त्याचे काम साधलै होते.
एवढ्यात निलेशच्या रूपातील भूत बोलू लागले,की कसे फसले तुम्ही माझ्या जाळ्यात ,कसे फसवले मी तुम्हाला.

विषय: 
शब्दखुणा: 

एक रहस्यमयी डोंगर 2

Submitted by Vaibhav Bhonde on 5 November, 2018 - 08:30

आता ते द्रुष्ट शक्तिच्या नियंत्रणात असलेल्या जागेत घुसत होते. ते दोघे आता संकटाच्या खाईत जात होते. हे त्यांंना ठावूकच नव्हते .एवढ्यात राम सचिनला म्हणाला " हे डोंगर मस्त आहे पण आपण आणखीन मित्रांना आणायला पाहिजे होते. डोंगरात कोणीही मनुष्यप्राणी नसल्यामुळे खूप भीतिदायक वातावरण होते ते.
आतातर ते अश्याठिकाणी आले होते जेथे सूर्यप्रकाश
सुद्धा पडत नव्हता.
एवढ्यात त्यांना झाडाच्या मागून कोणीतरी येताना दिसले , तो व्यक्ती त्यांच्याच दिशेने येत होता. तो व्यक्ती दुसरा-तिसरा नसून त्यांच्याच वर्गातला निलेश होता.

विषय: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - भय