पक्षी

पक्षीच पक्षी!! दक्षिण फ्लोरीडा, अमेरिका...

Submitted by दैत्य on 11 January, 2012 - 20:05

काही दिवसांपूर्वी फ्लोरीडाला ट्रिप मारण्याचा छान योग आला. तेव्हा एक छान कार भाड्याने घेऊन मायामीच्या दक्षिणेला समुद्रात असलेली बेटं म्हणजेच 'की वेस्ट', दक्षिण फ्लोरीडात असणारं सुमारे १५ लाख एकर एवढं मोठं अवाढव्य 'एव्हरग्लेड्स नॅशनल पार्क' आणि मायामी शहरापासून अगदी अर्ध्या तासावर, बहुतांश भाग समुद्राखाली असलेलं 'बिस्केन नॅशनल पार्क' ह्या तीन ठिकाणी जाऊन आलो. अनेक वेगळ्यावेगळ्या प्रकारचे पक्षी आणि प्राणी इथे मुक्तपणे वावरताना दिसतात, त्यातल्याच काही पक्ष्यांचे फोटो अपलोड करत आहे.

गुलमोहर: 

पक्षी

Submitted by उमेश वैद्य on 8 December, 2011 - 10:44

पक्षी

जीर्ण शीर्ण फ़ांदीवरचा
तो कोवळा पक्षी
अखेर उडालाच............

आम्ही त्याला
परत बोलावण्यासाठी
गाईलेली
आमच्या दृष्टीनं सुरेल
गाणी
त्यानं ऐकलीच नाहीत

त्याचे चकचकीत पंख
एकदोनदा हलले
आणि हलकेच तो
उडून गेला...........

या झाडावर
तशीही नव्हतीच
हिरवी पाने
आश्वासक फ़ांद्या.....

उमेश वैद्य २०११

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

घरटे प्रेमाचे

Submitted by अभिप्रा on 4 December, 2011 - 20:51

माध्यम : जलरंग
Please visit my blog at http://creativepearls.blogspot.com/
and my etsy store at http://www.etsy.com/shop/PearlyCreation

2_Nest1_2011.jpg

गुलमोहर: 

कंड्या तरूचे वर बैसलेला...

Submitted by तायड्या on 23 August, 2011 - 14:11

खंड्या... kingfisher
शिकार करण्यात मोठा तरबेज . उंच ठिकाणी बसून टेहळणी करतो. मासा किंवा किडा दिसला की झपकन सूर मरून पकडतो. पावसाळ्यात ह्याचे रंग तजेलदार दिसतात.
Copy of IMG_0499.JPGCopy of IMG_2847.JPGCopy of IMG_2850.JPGCopy of IMG_3150.JPG

गुलमोहर: 

बैलशिंग्या........?

Submitted by तायड्या on 15 August, 2011 - 12:52

धनेश -- काकन-- ककनार -- हाँर्नबिल

Copy of IMG_4942.JPGCopy of IMG_4943.JPGCopy of IMG_4936.JPGCopy of IMG_4937.JPG

गुलमोहर: 

अजूनही त्याच्या आठवणी

Submitted by विजय२००६ on 7 August, 2011 - 00:33

गेला श्रावण मला खूप सुखावून गेला
कारण माझ्याही नकळत
‘ तो ‘ माझ्या आयुष्यात आला.

तो आला माझ्या आयुष्यात
तेव्हा कळलं
यालाच प्रेम म्हणतात.

मग मी वहातच गेले
प्रवाहासारखी खळाळून गात गेले

मी विचारलं त्याला, ” आपण कोण आहोत ?”
तो म्हणाला, ” आत्मा एक असलेली
वेगवेगळ्या ठिकाणी धडधडणारी दोन हृदयं.”

मग आम्ही दोन हृदयांना एक करण्यासाठी धडपडलो
वेळ पडली तेव्हा प्रवाहाच्या विरुद्धही पोहत गेलो.

मग लाभला आयुष्याला एक नवा सूर
कधी आनंदाचा पूर
कधी विरहाची हुरहूर

चिवचिवणारे पक्षी, आभाळातली नक्षी
वाटलं निसर्ग आपल्या प्रेमाला साक्षी……..
……………..
………………

गुलमोहर: 

भारतद्वाज

Submitted by तायड्या on 6 August, 2011 - 06:37

अरे दिल्ये ना आता पोझ ? मग काढ फोटो

Copy of IMG_4728.jpg

अत्ता नाही माझा कल

IMG_4672.JPG

नाहीच देणार पो़झ

Copy of IMG_4673.JPG

हा....... उडालो

Copy of IMG_4674.JPG

हा रोज माझ्या अंगणात येतो. पण भलताच लाजरा.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

लेग लेक्सचे खग

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

काल येथुन जवळच असलेल्या लेग (Legg) लेक्सना नवी लेन्स (Olympus Zuiko four/thirds 70-300 35mm equivalent 140-600) अजमावयला म्हणुन गेलो होतो. ६० नंबरचा फ्रीवे बनवतांना माती करता खणलेले भल्यामोठ्या गड्ड्यांचे स्वरुप बदलवुन हे तीन कृत्रीम तलाव बनवण्यात आले आहेत. सप्ताहांताला थोडीफार गर्दी असते, खास करुन हिस्पॅनीक लोकांची. काही ठिकाणी बरळणारे रेडीओ पण ऐकु येतात. मास्यांसाठी गळ लाऊन खूप लोक बसले असतात.
पाणी म्हणजे पक्षी असे माझे साधे समीकरण होते. निराशा झाली नाही.

मयूर (रॉस आयलँड , अंदमान येथील मोर )

Submitted by जयंत फडके गुरुजी on 22 April, 2011 - 14:35

IMG_5249-edited.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

स्टो कॅनयन व तेथील प्राणीमात्र

Submitted by aschig on 12 April, 2011 - 01:48

काल जंगली फुले हुडकायला बरबँकच्या स्टो कॅनयन ला गेलो होतो. फुले तर नव्हती, पण थोडेफार वन्यजीवन पाहता आले. थोडे बरे आलेले फोटो येथे देतो आहे. अनेक हमींगबर्ड्स व एक रॅटलस्नेक पण.

cP4102626.JPGcP4102639.JPGcP4102684.JPGcP4102686.JPG

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - पक्षी