तू

तू

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 14 February, 2019 - 05:57

तू
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

माणसांच्या वेदनेचा आरसा होतास तू
आरसा होवूनसुद्धा वेगळा होतास तू

याचसाठी वाद झाला फक्त त्यांचा अन् तुझा
बोलले नव्हते कुणी ते बोलला होतास तू

फक्त उद्धरण्याकरीता जन्म झालेला तुझा
टाकलेल्या माणसांचा चेहरा होतास तू

पोचला असतास तूही काळजाच्या आत पण
श्वास अंतिम घेतल्यावर पोचला होतास तू

रोज फिरते ही धरा त्या सुर्यबिंबाभोवती
वाटले खोटे जगाला पण खरा होतास तू

लपविले होते उरातच प्रेम पण कळले तुला
फक्त ठोका काळजाचा मोजला होतास तू

शब्दखुणा: 

प्रेम फुल

Submitted by विनोद. on 22 January, 2019 - 22:00

प्रेम फुल

सोडताना हात तुझा मनी काहूर दाटे
नजरेआड करताना आयुष्य क्षणभंगुर वाटे
हवालदिल मी तुझ्या कडे एकटक पाही
पाहता पाहता तुला, तुझाच होऊन राही

अगं वेड लावलास मला वेडा मी झालो
तू नेशील त्या वाटेवर पाठीमागे आलो
दुरावलो सगळ्यांपासून हरवलं मी मला
आता परत जा म्हणतेस पटत का तुला

पाऊलखुणा ही पुसल्या मी, प्रेमवेडे चाळे
मनो मनी बांधले स्वप्नांचे एकावर एक माळे
रमलो ग मी तुझ्यात मंत्रमुग्ध झालो
क्षणो क्षणी हृदयात तुला साठवत आलो

शब्दखुणा: 

तुजविन

Submitted by राजेश्री on 28 June, 2018 - 21:52

शब्दाविण नसते कविता
अन सुरांविण कसले गाणे
तसे तुजविण माझे असणे
अन तुजविण माझे जगणे...
श्वासांच्या मैफिलीत माझ्या
तुझेच सूर आळविते
जगण्याच्या तालामध्ये
तुझी चाल नित्य बांधते
तुझे हसणे माझी कविता
तुझे असणे माझे गाणे
तुजविण कसली कविता
तुजविन कसले गाणे

©राजश्री
२९/०६/२०१८

शब्दखुणा: 

तू

Submitted by वृन्दा१ on 13 February, 2018 - 04:47

तुझा विचार मनात येईल या नुसत्या भीतीनंसुद्धा
श्वास अडकतो छातीत
अन् हात थरथर कापायला लागतात
प्रत्यक्षात समोर आलीस तर
तुझ्यापेक्षा जास्त मोठ्यांदा हसेन मी
आणि बरळत राहीन उत्साहानं
नुकत्याच ऐकलेल्या एखाद्या गाण्याविषयी

विषय: 
शब्दखुणा: 

काही-बाही

Submitted by अमेलिया on 20 November, 2012 - 04:45

कर तू ही तयारीला सुरुवात
घेऊन ये तुझ्याकडचेही काही तुकडे
माझ्या अस्तित्वाचे..
राहिलेच असतील
आठवणींच्या कोशात
अडकलेले चुकून कधी तर

एकालाही रेंगाळत ठेऊ नकोस चुकारपणे
सगळेच्या सगळे क्षण भरून घेऊन ये
ज्यांमध्ये भास होईल पुसटसाही
माझ्या असण्याचा

काळजी घे,
एखादा जरी राहिला ना मागे
तर पुन्हा माजेल सगळे तण

लक्षात ठेव,
मूठमाती देताना
चालतो गाळलेला एखादा अश्रू
तेवढाच मातीत घट्ट बसतो
गाडून टाकण्यासाठी जमवलेला
हळवा कचरा

शब्दखुणा: 

असं नाही काही!

Submitted by अमेलिया on 27 September, 2012 - 02:29

सगळं ऐकलंच पाहिजे तुझं
असं नाही काही
असतील तुझी मतं, म्हणणी, गार्हाणी
मी ऐकेनच मान डोलावत
असं नाही काही.

घालशील मग तू वाद
भांडशील, रागावशीलही भरभरून
मी देईन उत्तरं सगळ्याला तश्शीच
किंवा देणारही नाही
पण ऐकून घेईन मुकाट्याने
असं नाही काही.

रुसून बसशील, अबोला धरशील,
वाट बघशील मी मनवेन म्हणून
सोडून माझं मी पण
येईन तुझ्या मागे मग
असं नाही काही.

मग येशील हळूच
रेंगाळशील माझ्या अवती भवती
एखादा शब्द बोलत स्वतःशी
अंदाज घेशील.. मी ऐकतोय का..
मी बघेनच तुझ्याकडे
असं नाही काही.

मग अचानक
हात माझा हातात घेत
हळूच माझ्या कुशीत शिरशील
टेकवत अलगद गालावर ओठ

शब्दखुणा: 

तू अगदी पाऊसा सारखाच...

Submitted by सखी साजिरी on 27 August, 2012 - 06:27

तू अगदी पाऊसा सारखाच..
नकळत येणारा आणि मनाला तृप्त करणारा..
eső.jpg
अंग तर भिजवणारा पण मन हे निर्मळ करणारा..
स्वतः बरोबर प्रेमसागरात वाहून नेणारा..
कोणाचीही भिती नसणारा अगदी बेधुंद बरसनारा..
5d23b0293b5aa8238781b608d4a269fc_large.jpg
तू अगदी पाऊसा सारखाच..
चार दिवस येणारा पण आठवणीत सदैव राहणारा...
600850.jpg

शब्दखुणा: 

तू

Submitted by मंदार-जोशी on 8 December, 2011 - 08:52

तू......एक नि:स्वार्थ प्रेयसी
जीव ओवाळून टाकणारी
मिळेल त्यापेक्षा अंमळ
अधिकच देणारी

तुझा सुगंध
आसमंतात दरवळणारा
कवटाळायला जाताच हातून
हलकेच निसटणारा

तुझी चाहूल
नेहमीच सुखावणारी
दाराबाहेरचा कानोसा मात्र
रिकामाच ठेवणारी

तुझी वृत्ती
हात न सोडणारी
दुराव्यातही माझ्यावर
सावली धरणारी....

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

तुझे नक्षत्रांचे देणे

Submitted by आनंदनंदिनी on 20 June, 2011 - 00:27

तुझे नक्षत्रांचे देणे..
माझ्या मनात दाटलेले,
रिक्त माझ्या क्षणांना..
काही अर्थ लाभलेले!!!

एकांती आर्त स्वरांनी..
विरहात रंग भरले,
स्मरणात तुझ्या गुंतुनी..
माझे 'मी' पण विरले,
मुग्ध ह्या भासांनी..
माझे जीवन भारलेले,
रिक्त माझ्या क्षणांना..
काही अर्थ लाभलेले!!

तुझे नक्षत्रांचे देणे..
माझ्या मनात दाटलेले,
रिक्त माझ्या क्षणांना..
काही अर्थ लाभलेले!

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

! अवेळीचा पाऊस आणि तू !

Submitted by Unique Poet on 7 May, 2011 - 07:37

! अवेळीचा पाऊस आणि तू !

अवेळी येणार्‍या पावसाला पाहून
मला आठवतेस ती , तू

धांदल, गडबड उडवणारी ,
चकीत करणारी तू

मी येतेय रे , आपण भेटूया
असल्या क्षूल्लक शिष्टाचारात न पडणारी तू

रोजच पडतोय असा येणारा पाऊस
आणि कालच भेटल्यासारखी बोलणारी तू

अवेळीच्या पावसाला मी हरखून पाहत राहतो
जसं वर्षभराचं एकदम बोलणारी तू

झाडं,रस्ते,बिल्डींग,बंगले सगळ्यांना चैतन्य देणारा पाऊस
माझ्या मनाचं मळभ हटवणारी तू

अवेळी आला तरी सुखावणारा पाऊस
प्रसन्नतेचा शिडकावा करणारी तू

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - तू