गझल

अधिक माहिती

गुलमोहर - मराठी गझल
Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
Additional pages related to marathi kavita on maayboli

शीर्षक लेखक
तिने केला सुगंधाचा असा अभ्यंग शिडकावा! लेखनाचा धागा
Oct 17 2012 - 11:23am
सतीश देवपूरकर
15
''चुकले माझे'' लेखनाचा धागा
Jan 5 2013 - 11:53pm
डॉ.कैलास गायकवाड
12
खेळ खेळला वजावटीचा लेखनाचा धागा
Oct 23 2012 - 9:57am
निशिकांत
4
व्यक्त व्हावयाचा लेखनाचा धागा
Sep 30 2012 - 2:04am
निशिकांत
5
मरणाच्या छायेमध्ये बागडणे सोपे नाही! लेखनाचा धागा
Nov 9 2012 - 10:55pm
सतीश देवपूरकर
16
करायची जातपात नाही! लेखनाचा धागा
Oct 5 2012 - 1:59am
सतीश देवपूरकर
8
तुझी सुगंधी झुळूक जेव्हा हळूच या काळजात आली.... लेखनाचा धागा
Apr 2 2015 - 12:13am
सतीश देवपूरकर
14
तुझ्या मनाची पाटी कोरी लेखनाचा धागा
Dec 9 2012 - 11:07pm
विजय दिनकर पाटील
19
हे असे होईल काही, वाटले नव्हते! लेखनाचा धागा
Jul 16 2014 - 8:44am
सतीश देवपूरकर
4
तिच्याशी मोकळे अगदी मला बोलायचे आहे! लेखनाचा धागा
Sep 26 2012 - 10:16am
सतीश देवपूरकर
15
स्वप्न मलाही बघावयाची आवड होती! लेखनाचा धागा
Oct 29 2012 - 11:35am
सतीश देवपूरकर
9
तुझा उल्लेख झाला की, मनाचा डोह थरथरतो! लेखनाचा धागा
Oct 16 2012 - 10:38am
सतीश देवपूरकर
9
सांजकाळी कशी दाटते,मनात माझ्या हुरहूर. लेखनाचा धागा
Aug 9 2012 - 2:06pm
सुधाकर..
झोपा आता ! लेखनाचा धागा
Aug 26 2012 - 12:16am
राजीव मासरूळकर
17
खेळलो उंदरामांजरासारखे! लेखनाचा धागा
Sep 2 2012 - 1:27am
सतीश देवपूरकर
2
सत्यात स्वप्न माझे उतरेल एक दिवशी! लेखनाचा धागा
Sep 14 2012 - 11:16am
सतीश देवपूरकर
19
पिशाच्च होवुनी मला पछाडतात त्या स्मृती! लेखनाचा धागा
Aug 25 2012 - 11:32am
सतीश देवपूरकर
15
पाहिले केव्हा तुला, ते आठवाया लागले! लेखनाचा धागा
Sep 14 2012 - 11:09am
सतीश देवपूरकर
5
उसासे लेखनाचा धागा
Aug 21 2012 - 12:58pm
राजीव मासरूळकर
6
दु:ख कशाचे ? लेखनाचा धागा
Aug 28 2012 - 11:02am
निशिकांत
7

Pages