दर्शनाने नुसत्या जो पावलाय म्हणे..

Submitted by अ. अ. जोशी on 31 December, 2012 - 12:24

दर्शनाने नुसत्या जो पावलाय म्हणे..
देव माझ्या स्पर्शाने बाटलाय म्हणे...

भाट गब्बर गाभारी आजकाल दिसे
देव त्याच्या दिमतीला ठेवलाय म्हणे..

एकटी असली की भेटायचे म्हणते
एरवी भाव तिचाही वाढलाय म्हणे

लीलया गुंते सोडविलेस तू सगळे
जीव का माझ्यात अजुन गुंतलाय म्हणे

टोक आता नात्याचे आणखी रुतते
काटकोनाचा कर्णच वाकलाय म्हणे

एवढी का त्याने केली गहाण खतें
पोर आता शाळेला चाललाय म्हणे..

आजही त्याच्या आठवणीत माय नसे..
रोज त्याला घास जरी लागलाय म्हणे..

रंग आभाळाला भगवा कसा चढला
वाघ कोण्या हत्तिणिवर भाळलाय म्हणे

शीर तुटले सीमेवर, पण पुन्हा लढला
घाव पूर्वी प्रेमाचा सोसलाय म्हणे

वेदना उठते आपोआप, हृदय जळे ..
शेर त्याने रक्ताने घोटलाय म्हणे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दर्शनाने नुसत्या जो पावलाय म्हणे..
देव माझ्या स्पर्शाने बाटलाय म्हणे......वा
.

एकटी असली की भेटायचे म्हणते
एरवी भाव तिचाही वाढलाय म्हणे....क्या बात!

लीलया गुंते सोडविलेस तू सगळे
जीव का माझ्यात अजुन गुंतलाय म्हणे....आह!

टोक आता नात्याचे आणखी रुतते
काटकोनाचा कर्णच वाकलाय म्हणे...हासिले गझल!

शीर तुटले सीमेवर, पण पुन्हा लढला
घाव पूर्वी प्रेमाचा सोसलाय म्हणे......बढीया!

atishay sundar gajhala.
kaatkon tar ......!!

एवढी का त्याने केली गहाण खतें
पोर आता शाळेला चाललाय म्हणे..

आजही त्याच्या आठवणीत माय नसे..
रोज त्याला घास जरी लागलाय म्हणे..

शीर तुटले सीमेवर, पण पुन्हा लढला
घाव पूर्वी प्रेमाचा सोसलाय म्हणे

<<<

आवडले. पोर आता शाळेला, उत्तम वाटला. धन्यवाद.

सुप्रिया, बैल छाप, अरविंद, वैभव, बेफिकीर, कैलास

धन्यवाद..!

@ सुप्रिया व बैल छाप जर्दा...

काटकोन आवडल्याबद्दल विशेष धन्यवाद..!

छान Happy

दर्शनाने नुसत्या जो पावलाय म्हणे..
देव माझ्या स्पर्शाने बाटलाय म्हणे...

भाट गब्बर गाभारी आजकाल दिसे
देव त्याच्या दिमतीला ठेवलाय म्हणे..

टोक आता नात्याचे आणखी रुतते
काटकोनाचा कर्णच वाकलाय म्हणे

फार सुंदर गज़ल!!!

रंग आभाळाला भगवा कसा चढला
वाघ कोण्या हत्तिणिवर भाळलाय म्हणे>>> हा शेर नीट कळला नाही. समजवणार का?

सुंदर!!

अमोल, मुग्धमानसी, अनिल, प्राजु, रिया, श्रीवल्लभ...
सर्वांना धन्यवाद..!

@ मुग्धमानसी...

रंग आभाळाला भगवा कसा चढला
वाघ कोण्या हत्तिणिवर भाळलाय म्हणे>>> हा शेर नीट कळला नाही. समजवणार का?

(राजकारण....)

किती शेर कोट करावेत? तरीही हे त्यात्ल्यात्यात दिलखेच

भाट गब्बर गाभारी आजकाल दिसे
देव त्याच्या दिमतीला ठेवलाय म्हणे..>> वा, वा... अगदी बोचरे सत्य

एकटी असली की भेटायचे म्हणते
एरवी भाव तिचाही वाढलाय म्हणे>> मला आवडलाच हा...

लीलया गुंते सोडविलेस तू सगळे
जीव का माझ्यात अजुन गुंतलाय म्हणे>> काय बोलावे काय? मस्त मस्तच

टोक आता नात्याचे आणखी रुतते
काटकोनाचा कर्णच वाकलाय म्हणे>> भन्नाट!!!

शीर तुटले सीमेवर, पण पुन्हा लढला
घाव पूर्वी प्रेमाचा सोसलाय म्हणे>> हा अफाट आवडला सर... लाजवाब, खास खास

भाट गब्बर गाभारी आजकाल दिसे
देव त्याच्या दिमतीला ठेवलाय म्हणे..

लीलया गुंते सोडविलेस तू सगळे
जीव का माझ्यात अजुन गुंतलाय म्हणे

एवढी का त्याने केली गहाण खतें
पोर आता शाळेला चाललाय म्हणे..

क्या बात! मस्त. Happy

टोक आता नात्याचे आणखी रुतते
काटकोनाचा कर्णच वाकलाय म्हणे

एवढी का त्याने केली गहाण खतें
पोर आता शाळेला चाललाय म्हणे..
>>> व्वा!! व्व्वा!!

मलाही भाळण्याचा शेर कळला नव्हता ..आता कळाला.