गझल

अधिक माहिती

गुलमोहर - मराठी गझल
Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
Additional pages related to marathi kavita on maayboli

शीर्षक लेखक
मरणाच्या छायेमध्ये बागडणे सोपे नाही! लेखनाचा धागा
Nov 9 2012 - 10:55pm
सतीश देवपूरकर
16
तुझा उल्लेख झाला की, मनाचा डोह थरथरतो! लेखनाचा धागा
Oct 16 2012 - 10:38am
सतीश देवपूरकर
9
तुझी सुगंधी झुळूक जेव्हा हळूच या काळजात आली.... लेखनाचा धागा
Apr 2 2015 - 12:13am
सतीश देवपूरकर
14
तुझ्या मनाची पाटी कोरी लेखनाचा धागा
Dec 9 2012 - 11:07pm
विजय दिनकर पाटील
19
हे असे होईल काही, वाटले नव्हते! लेखनाचा धागा
Jul 16 2014 - 8:44am
सतीश देवपूरकर
4
तिच्याशी मोकळे अगदी मला बोलायचे आहे! लेखनाचा धागा
Sep 26 2012 - 10:16am
सतीश देवपूरकर
15
स्वप्न मलाही बघावयाची आवड होती! लेखनाचा धागा
Oct 29 2012 - 11:35am
सतीश देवपूरकर
9
कधी कधी लेखनाचा धागा
Sep 30 2012 - 7:57am
विश्वजीत दीपक गुडधे
3
अजाणताच माणसांस जिंकतात माणसे! लेखनाचा धागा
Oct 10 2012 - 3:54am
सतीश देवपूरकर
9
चिलखत लेखनाचा धागा
Sep 26 2012 - 12:44am
वैभव फाटक
49
कण्हतोस, छताला तुझिया काचेचे झुंबर नाही! लेखनाचा धागा
Oct 19 2012 - 3:27am
सतीश देवपूरकर
2
भोगले वर्षानुवर्षे दु:ख कोरे! लेखनाचा धागा
Sep 25 2012 - 1:42pm
सतीश देवपूरकर
12
कहाणी लेखनाचा धागा
Oct 29 2012 - 3:40am
वैभव फाटक
16
तरी हर एक अर्जावर लिही जाती-प्रजाती ! लेखनाचा धागा
Nov 4 2012 - 12:06pm
रसप
10
मोजून पाहू, मापून पाहू! लेखनाचा धागा
Oct 6 2012 - 4:54am
सतीश देवपूरकर
2
चालला अद्याप श्वासोच्छ्वास आहे! लेखनाचा धागा
Oct 18 2012 - 4:19am
सतीश देवपूरकर
28
हल्ली लेखनाचा धागा
Sep 25 2012 - 12:29pm
श्रावण१८
4
डोळे भरून तुजला पाहीन रोज म्हणतो! लेखनाचा धागा
Oct 24 2012 - 2:43am
सतीश देवपूरकर
6
विश्व कोणते गाठावे या विश्वानंतर - जुनी गझल लेखनाचा धागा
Dec 10 2012 - 4:51am
बेफ़िकीर
28
तुला दुरून पाहणे (तरही) लेखनाचा धागा
Nov 26 2012 - 3:05am
आनंदयात्री
48

Pages