गझल

अधिक माहिती

गुलमोहर - मराठी गझल
Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
Additional pages related to marathi kavita on maayboli

शीर्षक लेखक
तिनिसांजेला उरात माझ्या एक पोकळी वावरते! लेखनाचा धागा
Mar 10 2015 - 12:25am
सतीश देवपूरकर
77
कुणी मला हेटाळले कुणी मला फ़ेटाळले.  लेखनाचा धागा
Aug 23 2012 - 12:46am
सुधाकर..
2
आभासांवर जगतो अंमळ ! लेखनाचा धागा
Sep 12 2012 - 4:57am
सुप्रिया जाधव.
13
चंद्रकिरणांची तिच्या पायात होती पैंजणे! लेखनाचा धागा
Jan 26 2013 - 11:12am
सतीश देवपूरकर
19
सांजकाळी कशी दाटते,मनात माझ्या हुरहूर. लेखनाचा धागा
Aug 9 2012 - 2:06pm
सुधाकर..
झोपा आता ! लेखनाचा धागा
Aug 26 2012 - 12:16am
राजीव मासरूळकर
17
खेळलो उंदरामांजरासारखे! लेखनाचा धागा
Sep 2 2012 - 1:27am
सतीश देवपूरकर
2
सत्यात स्वप्न माझे उतरेल एक दिवशी! लेखनाचा धागा
Sep 14 2012 - 11:16am
सतीश देवपूरकर
19
पिशाच्च होवुनी मला पछाडतात त्या स्मृती! लेखनाचा धागा
Aug 25 2012 - 11:32am
सतीश देवपूरकर
15
पाहिले केव्हा तुला, ते आठवाया लागले! लेखनाचा धागा
Sep 14 2012 - 11:09am
सतीश देवपूरकर
5
उसासे लेखनाचा धागा
Aug 21 2012 - 12:58pm
राजीव मासरूळकर
6
दु:ख कशाचे ? लेखनाचा धागा
Aug 28 2012 - 11:02am
निशिकांत
7
बेवारस प्रेत पडावे, तो तसा पहुडला आहे! लेखनाचा धागा
Sep 6 2012 - 1:06pm
सतीश देवपूरकर
26
@हल्ली@ लेखनाचा धागा
Jan 27 2013 - 11:46am
राजीव मासरूळकर
11
साहवेना भारताला येथले स्वातंत्र्य हे लेखनाचा धागा
Aug 16 2012 - 12:41pm
शेळी
1
मायबोली ! लेखनाचा धागा
Feb 27 2013 - 12:37pm
राजीव मासरूळकर
18
फिरतांना चांदण्यात लेखनाचा धागा
Sep 4 2012 - 10:38am
गुरूजी
9
भेटले नाही कुणी, केव्हा किना-यासारखे! लेखनाचा धागा
Jun 10 2015 - 6:35am
सतीश देवपूरकर
3
चाखली नाही सुखाची खाप मी! लेखनाचा धागा
Aug 24 2012 - 11:04pm
सतीश देवपूरकर
6
तीट आहे की, तुझ्या गालावरी तो तीळ आहे? लेखनाचा धागा
Sep 8 2012 - 4:07am
सतीश देवपूरकर
93

Pages