भविष्य

फ्री विल विरुद्ध ज्योतिष - astrology karma and transformation by stephen arroyo

Submitted by शुचि on 13 March, 2019 - 20:40

फ्री विल विरुद्ध ज्योतिष अशा कात्रीम‌ध्ये साप‌ड‌लेले अस‌ताना, ख‌र‌ं त‌र र‌स्त्याच्या, दुहेरी फाट्यापाशी आलेले अस‌ताना, हे पुस्त‌क साप‌ड‌ले. हा निव्वळ योगायोग‌ न‌सावा. या पुस्त‌कात काही यउत्त‌रे साप‌डून जावीत. स‌ध्या त‌री नुक‌तीच सुरुवात केलेली आहे प‌ण काही टीपा काढ‌ते आहे ज्या तुम‌च्याब‌रोब‌र‌ शेअर क‌राय‌ला आव‌ड‌तील. पुढेमागे म‌लाही या टीपांचा उप‌योग होइल म्ह‌णुन एका वेग‌ळ्या धाग्याम‌ध्ये त्या स‌ंक‌लित क‌र‌ते आहे.
.
पुस्त‌काचे नाव - astrology karma and transformation by stephen arroyo
.

विषय: 

जन्मकुंडलीची वेळ कशी ठरवावी

Submitted by बोकलत on 12 March, 2019 - 09:28

नमस्कार, माझ्या मित्राला काल मुलगी झाली, तर डिलिव्हरी वेळ डॉक्टरांनी रात्री आठ वाजता सांगितली होती, परुंतु सीझर होऊन दुपारी 3वाजून 42 मिनिटांनी डिलिव्हरी झाली, तर माझा प्रश्न हा आहे की कुंडली मांडताना नक्की कोणती वेळ विचारात घेतली जावी. जाणकारांनी यावर प्रकाश टाकावा.

विषय: 

भारताच्या कुंडलीतला " युध्द " योग

Submitted by y2j on 18 February, 2019 - 02:26

भारताच्या कुंडलीतला " युध्द " योग

शब्दखुणा: 

ज्योतिषी कसा असावा

Submitted by रमेश रावल on 10 December, 2018 - 03:14

आत्ताच एक धागा वाचला..ज्योतिष शिकण्यासंदर्भात होता.. लोक्कांचे वेगवेगळे मत होते.. कोणी कुणा ज्योतिषाला फ्रॉड
म्हणत होते..तर कोणी ज्योतिष शिकू नका पदरी निराशा पडेल म्हणत होते...
काही लिहण्याअगोदर माझ्या विषयी थोडेसे सांगायचे म्हंटले तर
माझे काका ज्योतिषी आहेत त्यामुळे लहानपणापासून त्यांच्या कडे आलेली माणसे व त्यांना आलेले अनुभव मी स्वतः ऐकत आलेलो आहे.
जस जसे मोठा होत गेलो तसतसे इतर पुस्तके वाचू लागलो आणि माझ्या हातात अंधश्रद्धा निमूर्लन ची पुस्तके पडली त्यांचे बहुतेक लिखाण हे जोतिषशात्र

विषय: 

ज्योतिषी कसा असावा

Submitted by रमेश रावल on 10 December, 2018 - 03:14

आत्ताच एक धागा वाचला..ज्योतिष शिकण्यासंदर्भात होता.. लोक्कांचे वेगवेगळे मत होते.. कोणी कुणा ज्योतिषाला फ्रॉड
म्हणत होते..तर कोणी ज्योतिष शिकू नका पदरी निराशा पडेल म्हणत होते...
काही लिहण्याअगोदर माझ्या विषयी थोडेसे सांगायचे म्हंटले तर
माझे काका ज्योतिषी आहेत त्यामुळे लहानपणापासून त्यांच्या कडे आलेली माणसे व त्यांना आलेले अनुभव मी स्वतः ऐकत आलेलो आहे.
जस जसे मोठा होत गेलो तसतसे इतर पुस्तके वाचू लागलो आणि माझ्या हातात अंधश्रद्धा निमूर्लन ची पुस्तके पडली त्यांचे बहुतेक लिखाण हे जोतिषशात्र

विषय: 

शहराकडून "बा" चा फून आला

Submitted by सिद्धेश्वर विला... on 27 September, 2018 - 04:53

शहराकडून "बा" चा फून आला

केल्या केल्या विचारू लागला

कोण टाकून गेला

लेंडूक आपल्या शेतामध्ये ?

म्या म्हटलं

माझ्याशिवाय हाय कोण इथं

तुमास्नी ह्ये कोण बोललं तिथं

"बा"ने घपकंन हासडून शिवी

लावली गाडीस चावी

निघाला परतीस गावाकडं

म्या बि धावलो धपाधप

लेंडूक शोधाया शेताकडं

घेता वास चहूकडं

नाक साफ चोंदून गेलं

च्या मारी माझ्या अपरोक्ष

कोण शेत शिंपून गेलं

घेतली कुदळ फावडी

कराया खाली वर माती

फुले पसरली चहुकडं

जागोजागी लावली उदबत्ती

ज्योतिष डाटा सॉर्ट आऊट करण्यासाठी माहिती हवी आहे

Submitted by रमेश रावल on 29 August, 2018 - 02:35

नमस्कार माझ्या कडे काही जन्मकुंडल्या तसेच प्रश्नकुंडल्या आहेत. त्या मला अश्या प्रकारे ठेवायच्या आहेत जेणेकरून हवे तेंव्हा
मी ते सॉर्ट आऊट करू शकेन. सद्या सर्व कागदावर आहे त्यामुळे एन वेळी काही सापडत नाही. उदाहरणार्थ समजा मला एक नियम समजला कि मीन लग्नाच्या कुंडलीत अमुक एक योग असतील तर अमुक फल मिळेल. तर मला मीन लग्नानुसार सर्व कुंडल्या एका क्लिक मध्ये सॉर्ट आऊट करता यायला हव्यात
फक्त लग्ना वरूनच नव्हे तर योग,नक्षत्र,घटना नुसार सुद्धा म्हणजे मला सर्व अपघात झालेल्या किंव्हा अजून अविवाहित मृत

अचूक भविष्यासाठी

Submitted by रमेश रावल on 24 August, 2018 - 05:33

मला लहानपणापासून ज्योतिषाची आवड आहे. प्राथमिक धडे मी माझ्या काकांचा कडून घेतले. पण मी आपला नव्या पिढीचा नवा ज्योतिषी त्यामुळे मी नवमांश कुंडली,चंद्र कुंडली पुढे कृष्णमूर्ती पद्धत शिकल्याने सब , दशा - गोचर इत्यादी सर्व पाहायचो ( अजून अष्टकवर्ग बल,भाव-भावेश नियम बरेच आहेच )
हे सर्व अचूक उत्तर देता यावे यासाठी धडपड...
पण जेंव्हा मी माझ्या काकाजवळ हि गोष्ट बोले तेंव्हा ते म्हणत, जर तू जास्त गणिताच्या खोलात शिरलास तर त्यातच अडकून पडशील..
हे शास्त्र शिकून लोकांना उपयोगी कधी पडणार..

ज्योतिष आणि नातेसंबंध

Submitted by y2j on 10 August, 2018 - 06:13

ज्योतिष आणि नातेसंबंध
.कुंडलीतील ग्रहांचा जातकाच्या आयुष्यातील प्रत्येक घटकांवर प्रभाव असतो ,ग्रहांचा जातकाच्या जवळील व्यक्तींवरचा पडणारा प्रभाव पुढीलप्रमाणे पडतो .
1.तृतीय स्थानी गुरु असता जातकाला एक तरी भाउ आसतोच ,काही व्यक्तींना दोन ,तीन भाउ असण्याचीही उदाहरणे आहेत .
2.तृतीय स्थानी सूर्य असता जातकाला बहीण असण्याची शक्यता जास्त असते .
3.पंचम वा लाभ स्थानी गुरु असल्यास पुत्र संतान होण्याची शक्यता जास्त असते या स्थानी सूर्य वा मंगळ असल्यास फक्त पुत्र संततीच होते .
4.पंचम वा लाभ स्थानी शुक्र असल्यास कन्या संतान होण्याची शक्यता जास्त असते .

शब्दखुणा: 

काळचक्र!!!

Submitted by सुमेधा आदवडे on 16 May, 2018 - 23:57

मी अजूनही भ्रमात होते. किती वेळ ह्या कॉट वर पडून होते कुणास ठाऊक. आहे कुठे पण मी? अंधुक अंधुक दिसतंय सगळं. सगळे पांढऱ्या कपड्यांमध्ये दिसत आहेत. डॉक्टर्स? नर्सेस? हॉस्पिटल असावं हे. म्हणजे मी आजारी आहे की काय? काय झालंय मला? बाबा बोलताना दिसत आहेत डॉक्टरांशी. आई पण आहे वाटतं.
मी बेड वर उठून बसण्याचा प्रयत्न करत होते. पण मला हलताच येईना. काय झालंय मला? सगळं शरीर आखडल्यासारखं का वाटतंय?
नर्स माझ्या जवळ धावत अली. आई पण आली तिच्या मागोमाग. ती इतकी खुश कशी, मला बरं नाहीये तरी सुद्धा?

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - भविष्य