नशीब

पाणी रान वाहतो...

Submitted by सुर्या--- on 23 April, 2021 - 00:43

रुसलेल्या क्षणांना मनवणे,
मलाच जमले नाही...
नशिबापुढे आकाश ठेंगणे,
नशीब जागलेच नाही...

वाटलं देव पावेल,
भाग्य खुलतील...
सुख येतील,
आनंद देतील...

संकटाशी तडजोड,
मलाच जमली नाही...
अपयश्याच्या डोंगरात वळलेली,
वाट दिसलीच नाही...

प्रयत्न केले,
कधीतरी विजय होईल...
त्यातच आयुष्य सरले,
आता फक्त शेवट होईल...

दिवस उगवतात, मावळतात
रात्र सरते...
नवी आशा पल्लवित होते,
पुन्हा अश्रू देते...

नशीब

Submitted by राजेंद्र देवी on 12 July, 2019 - 08:38

नशीब...

जागोजागी फाटले नशीब
किती ठिगळे लावू विरणावर

काय काय भोगले हे न आठवे
नाही विश्वास आता स्मरणावर

आयुष्यभर रडत होतो
कोण रडेल माझ्या मरणावर

आजवर जळत राहिलो
तरी टाकिती सरणावर

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 

नशीब

Submitted by पाडस. on 1 October, 2018 - 10:55

तिच घरट तिनं,
एकटीनंच थाटायच होत.
स्वप्न फाटली तरी,
ध्येय मात्र गाठायचं होत.

पंखात बळ असूनही,
झेप न्हवती.
आयुष्याच्या महासागरात,
पुन्हा खेप नव्हती.

भुकेल्या पिल्लाना चारा,
तिलाच भरवायचा होता.
मोडून पडलेल्या संसाराचा गाडा,
तिलाच आवरायचा होता.

त्याच्याबरोबर तिनं,
कितीतरी स्वप्न आखली.
तिचं नशीबच फुटक,
काळानं सारी गणितच पुसून टाकली.

अस होईल काहीतरी,
कधी तिला वाटलंच नव्हतं,
मेघ तर नेहमी दाटायचे,
पण आभाळ कधी फाटलच नव्हतं.

शब्दखुणा: 

निमित्त

Submitted by मेघना मोकाशी on 25 May, 2018 - 12:30

क्षणाक्षणाला जाणवेल हार,
जरी जिंकलो वाटेल त्यांना …

पाहतील हसरे डोळे माझे,
तरी त्यात अश्रू दिसतील त्यांना …

चेहऱ्यावरती हसू दिसेल माझ्या पण,
मुखवट्याचा भास होईल त्यांना …

कर्तव्य सगळी पार पडली तरी,
दोषी सतत वाटेल त्यांना …

आता फक्त स्विकारायचे आहे ,
समोर येत जाईल जे,

नशिबातच नव्हते माझ्या खरं,
निमित्त मात्र झाले ते!

...

Submitted by प्रकु on 28 March, 2015 - 15:29

काढून टाकले काढून टाकले काढून टाकले काढून टाकले काढून टाकले काढून टाकले काढून टाकले

शब्दखुणा: 

नशीब

Submitted by prapawar on 18 February, 2013 - 13:50

प्रत्येकाने आपले नशीब...
सोबत घेऊन फिरायचे...
मरण दारी आले की...
त्याने मागे सरायचे...
©*मंथन*™.. १८/०२/२०१३

नशिबाचे खडे

Submitted by अपूर्व on 20 August, 2011 - 09:34

‘नवग्रहांचे खडे... अमूक अमूक ज्वेलर्स... आजच घ्या.. ७ दिवसात परिणाम पहा’ अशा अनेक अ‍ॅड्स बघतो आपण. खड्यांवर अती विश्वास असलेल्या माणसांची गणती तर त्याहून अधिक. त्या दिवशी गाडीत एक माणूस बघितला. दहा बोटात दहा अंगठ्या होत्या त्याच्या. विविधरंगी, विविधढंगी. आणखी बोटं असती तर आणखी घातल्या असत्या त्याने नक्की. पायातल्या बोटांकडे तरीही मी बघितलं नाही पण गळ्यात सुधा ’चैनी’ होत्याच अनेक; खडेवाल्या.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - नशीब