गुरुदेव दत्त

दत्त धावतो गर्दीत

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 15 August, 2019 - 09:49

दत्त धावतो गर्दीत
दत्त दिसतो वर्दीत
दत्त उगाच गुर्मीत
जाब मागे

दत्त घुसतो डब्यात
दत्त राही लटकत
दत्त चाले ढकलत
दाराकडे

दत्त सिग्नली धावतो
दत्त भिक्षेकरी होतो
दत्त दत्ता धुत्कारतो
गूढ मोठे

दत्त दप्तरी दाखल
दत्त वाहतोय माल
दत्त हप्त्याचा दलाल
रोज ठाम

दत्त दत्ताला ओळखी
दत्त दत्ताला नाकारी
दत्त दत्ताची चाकरी
करू जाणे

दत्त विक्रांत मनात
दत्त व्यापून जगात
दत्त सागर थेंबात
सामावला

Subscribe to RSS - गुरुदेव दत्त