त्रिगुणातीत

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 28 March, 2021 - 14:19

त्रिगुणातित
********

अकारात दत्त
उकारात दत्त
मकारात दत्त
भरलेला ॥१॥

उत्पत्तीत दत्त
पालनात दत्त
विनाशात दत्त
सर्वव्यापी ॥२॥

असण्यात दत्त
नसण्यात दत्त
त्या परे ही दत्त
अस्तित्वात ॥३॥

प्रकाशात दत्त
अंधारात दत्त
संधीकाली दत्त
सजलेला ॥४॥

भूतकाळी दत्त
भविष्यात दत्त
वर्तमानी दत्त
कालव्याप्त ॥५॥

वैखिरीत दत्त
पश्चंतित दत्त
परेत ही दत्त
मातृकात॥६॥

सत्वात या दत्त
रजात या दत्त
तमात या दत्त
गुणातीत ॥७॥

दिनमानी दत्त
अस्तमानी दत्त
मध्यरात्री दत्त
कालातित ॥८॥

सगुणात दत्त
निर्गुणात दत्त
शून्यातही दत्त
साक्षीत्वात ॥९॥

सुक्ष्म देही दत्त
स्थूल देही दत्त
कारणात दत्त
विक्रांतच्या ॥१०॥

शब्दात ही दत्त
सुरात ही दत्त
मौनात ही दत्त
माधुर्यात ॥११॥

उणा कुठे नाही
तरी कुठे नाही
गिळे आहे नाही
सामर्थ्यात ॥१२॥

*******
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com
**********

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults