दत्त गीती

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 16 August, 2019 - 13:00

दत्त होय गीती
शब्द अलवार
भक्तीचे भांडार
सुखकारी 1

सजवून काव्य
पुरवी हवाव
मनातले भाव
चितारतो 2

स्वप्नच होवून
जाय जरतारी
साहित्य किनारी
आणी मज 3

लिहणे बोलणे
श्वासाचे चालणे
घडते जगणे
हळूवार 4

विक्रांत दत्ताचा
शब्द्चि जाहला
अभंगी रंगला
नंदमयी 5

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लिहणे बोलणे
श्वासाचे चालणे
घडते जगणे
हळुवार 4>> अप्रतिम

विक्रांत दत्ताचा
शब्द्चि जाहला
अभंगी रंगला
नंदमयी 5 .........
अप्रतिम काव्य आहे आपले

दत्त ह्रदयात
दत्त ये शब्दात
दत्त अभंगात
नादावला

___/\___