जणू मूर्तिमंत छळू

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 26 January, 2020 - 04:21

दत्त कृपाळू
***********

दत्त कृपाळू कृपाळू
जणू मूर्तिमंत छळू

दत्त मायाळू मायाळू
लावी ह्रदयासी जाळू

दत्त आधारू आधारू
देतो धक्काची उतारू

दत्त वेल्हाळ वेल्हाळ
जणू उरावरी काळ

दत्त सोयरा सोयरा
गळा बांधतसे दोरा

दत्त विक्रांते सोडला
येत दत्ताने गिळला

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users